SA/Rynek Zdrowia | 04-05-2009 15:08

Warszawa: zalecenia w przypadku podejrzenia zakażeniem grypą A

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie rozesłało informację do marszałka województwa mazowieckiego, prezydentów miast i starostów powiatów, dotyczące zaleceń dla lekarzy, organów założycielskich i dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej w przypadku podejrzenia zakażeniem grypą A/H1N1.

W informacji podano, że lekarz POZ po ustaleniu dodatniego wywiadu epidemiologicznego (objawy grypy w ciągu 10 dni od możliwego kontaktu – pobyt na terenach występowania ognisk grypy świń lub kontaktu z osobą chorą na grypę świń) ma obowiązek skierowania pacjenta do najbliższego oddziału zakaźnego, powiadamiając o tym stację sanitarno – epidemiologiczną, a po godzinach jej funkcjonowania – właściwego inspektora sanitarnego na alarmowy numer komórkowy.

W przypadku braku takiej stacji, należy w miarę możliwości powiadomić Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, tel. (22) 987 (Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego) lub (22) 595 13 04

Lekarz chorób zakaźnych hospitalizuje chorego w przypadku podejrzenia grypy. Wdraża się proces diagnostyczny celem ustalenia patogenu.
W przypadkach ciężkich (przy braku przeciwwskazań) zaleca się podawanie leków antywirusowych pod kontrolą lekarzy chorób zakaźnych.

Komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego aktualizowane codziennie o godzinie 12.00, dostępne są na stronie www.pis.gov.pl . Zawierają one informacje nt. aktualnej sytuacji epidemiologicznej.