KG/Rynek Zdrowia | 15-11-2019 11:37

Warszawa: w Centralnym Szpitalu Klinicznym przeprowadzono unikalną autotransplantację nerki

W Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanej przez prof. Sławomira Nazarewskiego, przeprowadzono unikalną na skalę światową operację autotransplantacji nerki przeszczepionej z pozaustrojową rekonstrukcją naczyniową.

Pacjentka, która otrzymała naprawioną pozaustrojowo nerkę, czuje się dobrze i nie wymaga hemodializ. Fot. Sławomir Nazarewski

Jak wyjaśnia w komunikacie prof. Nazarewski nerkę, pochodzącą od dawcy zmarłego, przeszczepiono w marcu 2015 roku. Obecnym wskazaniem do operacji był tętniak wielkości 6 cm, który utworzył się w miejscu zespolenia łaty naczyniowej, od której odchodziły trzy tętnice zaopatrujące nerkę przeszczepioną z tętnicą biodrową.

Próba embolizacji tętniaka metodą wewnątrznaczyniową, tj. założenie stentu do tętnicy biodrowej, spiral embolizujących oraz środka obliterującego do tętniaka (ang. stent-assisted coiling), okazała się całkowicie nieskuteczna. Średnica tętniaka nadal powiększała się, co stanowiło realne zagrożenie dla życia pacjentki z powodu ogromnego ryzyka pęknięcia tętniaka. 

Szef Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej relacjonuje, że operacja, która miała miejsce 6 listopada przebiegła w czterech etapach:
1.    usunięcie nerki przeszczepionej oraz wycięcie tętniaka,
2.    rekonstrukcja tętnicy biodrowej zewnętrznej za pomocą przeszczepu naczyniowego, 
3.    pozaustrojowa naprawa przeszczepu nerki polegająca na rekonstrukcji trzech tętnic nerkowych z użyciem tętnicy biodrowej wewnętrznej wraz z jej odgałęzieniami, którą pobrano od chorej, 
4.    reimplantacja naprawionej nerki przeszczepionej do naczyń biodrowych wspólnych biorczyni.

Reimplatowany przeszczep nerki natychmiast podjął czynność. Obecnie chora, która otrzymała naprawioną pozaustrojowo nerkę, czuje się dobrze i nie wymaga hemodializ.

Operacja ta była możliwa dzięki unikalnemu połączeniu w jednej Klinice umiejętności z zakresu technik chirurgii transplantacyjnej oraz  naczyniowej - zwraca uwagę prof. Sławomir Nazarewski.

W przeciągu wielu lat zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej zdobył ogromne doświadczenie w tym względzie, przeprowadzając wiele autotransplantacji nerek z powodu nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, rekonstrukcji naczyń nerek pobranych do transplantacji od żywych oraz zmarłych dawców, a także przeszczepiając nerki chorym dyskwalifikowanym w innych ośrodkach z powodu nasilonych zmian miażdżycowych w tętnicach biorcy - pionierem takich rekonstrukcji był poprzedni kierownik Kliniki prof. Jacek Szmidt.

Obecnie w Klinice powstaje specjalny oddział z nowoczesnym zapleczem, który ma łączyć transplantologię z chirurgią naczyniową.

Więcej: wum.edu.pl