Życie Warszawy, DM, KL/Rynek Zdrowia | 27-11-2010 10:27

Warszawa: brakuje łóżek pediatrycznych

Zdaniem prof. Andrzeja Radzikowskiego, mazowieckiego konsultanta wojewódzkiego w dziedznie pediatrii, w stolicy brakuje co najmniej 100 łóżek pediatrycznych.

– Jeszcze w 2000 r. było ich 900, teraz jest około 300 – mówi Życiu Warszawy prof. Andrzej Radzikowski. W efekcie w lecznicach na porządku dziennym są tzw. dostawki. Tłok jest też na oddziałach specjalistycznych.

W szpitalach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w stolicy, z analizy danych statystycznych wynikają absurdalne wnioski, np., że jedno łóżko na oddziale gastroenterologii jest eksploatowane w 185 proc., na diabetologii w 133 proc., a na alergologii 126 proc. Wynika to z faktu, że po kilku godzinach hospitalizacji dziecko trzeba przenieść na inny oddział lub na dostawkę, żeby wystarczyło miejsca.

Problem ma rozwiązać m.in. budowa nowej lecznicy pediatrycznej na ponad 500 miejsc w pobliżu Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Banacha. Nowa placówka ma powstać do 2014 r.

Innym problemem polskiej pediatrii jest zmniejszająca się liczba specjalistów.

Średnia wieku polskiego pediatry – według prof. Alicji Chybickiej, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP) – to 58 lat, a ponad 2 tys. specjalistów przekroczyło 65. rok życia. Towarzystwo szacuje, że brakuje w naszym kraju około 4 tys. pediatrów.

Z drugiej strony wyniki badań PTP pokazują, że w Polsce jedynie 3 proc. dzieci z dużych miast nie ma żadnych problemów zdrowotnych. Jedną z najpowszechniejszych dolegliwości jest choroba próchnicza, a także otyłość, nadwaga, cukrzyca oraz nadciśnienie.

Zdaniem lekarzy pediatrów poprawę sytuacji mogłoby przynieść reaktywowanie medycyny szkolnej lub utworzenie punktów konsultacyjnych dla dzieci i młodzieży. Te mogłyby też przeprowadzać badania okresowe w szkołach i przedszkolach.

Jak podkreśla prof. Alicja Chybicka, każde dziecko powinno minimum raz w roku zostać gruntownie przebadane.