WHO: z powodu eboli zmarło ponad 5,4 tys. osób, ponad 15 tys. jest zakażonych Fot. WHO

Do 5 420 wzro­sła licz­ba ofiar śmier­tel­nych eboli w ośmiu kra­jach Afry­ki, w tym w naj­bar­dziej do­tknię­tych epi­de­mią Gwi­nei, Li­be­rii i Sier­ra Leone. W sumie od­no­to­wa­no 15 145 przy­pad­ków za­ka­żeń wi­ru­sem - po­da­ła Świa­to­wa Or­ga­ni­za­cja Zdro­wia (WHO).

Naj­now­szy bi­lans obej­mu­je stan do 16 li­sto­pa­da.

Przy każ­dej pu­bli­ka­cji da­nych WHO za­strze­ga, że nie uwzględ­nia­ją one zna­czą­cej za­pew­ne licz­by niezna­nych lub nie­zgło­szo­nych przy­pad­ków, stąd bi­lans nie jest ­do­sza­co­wa­ny - zwra­ca uwagę agen­cja AFP.

WHO wska­zu­je, że sy­tu­acja nadal jest po­waż­na w trzech kra­jach Afry­ki Za­chod­niej - Li­be­rii, Sier­ra Leone i Gwi­nei, gdzie służ­by me­dycz­ne są w sta­nie za­pew­nić je­dy­nie 26 proc. po­trzeb­nych łóżek dla cho­rych.

Naj­wię­cej ofiar śmier­tel­nych eboli od­no­to­wa­no wła­śnie w Li­be­rii (2 964), Sier­ra Leone (1 250) i Gwi­nei (1 192). Osiem przy­pad­ków śmier­tel­nych od­no­to­wa­no w Ni­ge­rii, pięć w Mali i po jed­nej w Se­ne­ga­lu i USA - pre­cy­zu­je WHO.

Do 568 zwięk­szył się bi­lans za­ka­żeń wśród per­so­ne­lu me­dycz­ne­go; 329 osób z tej grupy zmar­ło.

Ebola, którą wy­kry­to w 1976 roku, sze­rzy się po­przez bez­po­śred­ni kon­takt z krwią lub in­ny­mi pły­na­mi ustro­jo­wy­mi za­ka­żo­nych ludzi i zwie­rząt. Wirus nie roz­no­si się drogą kro­pel­ko­wą.

Podobał się artykuł? Podziel się!

CZYTAJ TAKŻE

comments powered by Disqus

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na Twój e-mail

Rynekzdrowia.pl: polub nas na Facebooku

Rynekzdrowia.pl: dołącz do nas na Google+

Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

POLECAMY W PORTALACH