PAP/Rynek Zdrowia | 04-10-2008 17:40

Realizujemy największy w Europie program prewencji chorób serca

W 14 miasteczkach w Pomorskiem od 6 do 17 października odbędą się badania przesiewowe tj. bezpłatne pomiary ciśnienia tętniczego oraz pomiary antropometryczne wśród dzieci w wieku 11 lat. Natomiast od 20 października do 7 listopada badaniami (poziomu ciśnienia, lipidów i glukozy w surowicy krwi) objęci zostaną rodzice tych dzieci.

Badania są częścią narodowego programu profilaktyki chorób serca i udarów mózgu.

Zmniejszenie ryzyka zgonów związanych z chorobami układu krążenia wśród mieszkańców małych miast jest celem Polskiego Projektu 400 Miast. W sobotę w Gdańsku została zainaugurowana pomorska edycja projektu.

Doradca prezydenta RP ds. zdrowia, dr Tomasz Zdrojewski zapewnia, że Polski Projekt 400 Miast (PP400M) jest największym programem prewencji zawałów serca i udarów mózgu realizowanym w Europie. Jest on skierowany do mieszkańców wszystkich polskich miast i gmin, liczących nie więcej niż osiem tysięcy mieszkańców. Ma być zbadanych 2 mln 300 tys. osób.

Dr Łukasz Wierucki z Akademickiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, sekretarz PP400M powiedział PAP, że ze względu na wykryte nieprawidłowości, średnio około 10 proc. badanych osób jest kierowanych na specjalistyczne badania diagnostyczne.

Według badań epidemiologicznych, w Polsce z powodu zawałów czy udarów umiera 300 proc. więcej osób niż w krajach Unii Europejskiej. W tym - jak wykazują badania Akademickiego Centrum Klinicznego w Gdańsku - najwięcej osób choruje i umiera w małych miastach i na wsi.

Do tej pory w ramach projektu zostali przebadani mieszkańcy 311 miast w całym kraju.

Realizację programu finansuje Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego Polkard 2006-2008.

Polski Projekt 400 Miast został opracowany w Akademii Medycznej w Gdańsku.