PAP/Rynek Zdrowia | 10-02-2009 18:42

Programy onkologiczne będą realizowane na innych zasadach

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych będzie realizowany do 2015 r., jeśli zostanie osiągnięty jego główny cel, czyli ok. 40 proc. wyzdrowień wśród mężczyzn i 50 proc. kobiet.

W budżecie na 2009 r. na realizację programu zaplanowano 250 mln zł. Środki te będą przeznaczone m.in. na: ograniczenie liczby zachorowań na nowotwory złośliwe, będące następstwem palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia; profilaktykę wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego; opiekę nad rodzinami wysokiego ryzyka oraz zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów.

Ponadto, fundusze mają być przeznaczone na utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej i budowę sieci ośrodków tomografii pozytonowej; szkolenia onkologiczne dla lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej; poprawę standardów leczenia operacyjnego raka płuca; poprawę jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci; doskonalenie diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych; wykrywanie i rozpoznawanie chłoniaków złośliwych oraz rozwój opieki paliatywnej w onkologii.

W Polsce rośnie liczba chorych na raka. Choroby nowotworowe są przyczyną około 40 proc. zgonów wśród kobiet i około 30 proc. wśród mężczyzn w wieku 45-64 lat. Realizacja programu zwiększa szanse na ich wczesne rozpoznawanie oraz umożliwia prowadzenie profilaktyki nowotworowej.

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi obecnie kontrolę dotychczasowej realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, w tym finansowania szkoleń lekarzy rodzinnych, prowadzonych od trzech lat przez Centrum Onkologii w Warszawie.

Centrum Onkologii – jako jednostka szkoląca – wygrało przetarg na szkolenia przed trzema laty i wówczas były również ustalane wynagrodzenia dla szkolących lekarzy.

Wiceminister zdrowia Marek Twardowski zapowiedział, że od tego roku programy zwalczania nowotworów będą realizowane na innych zasadach niż dotychczas. Zmiany dotyczyć mają m.in. komisji konkursowych i częstotliwości raportowania o sposobie wydawania pieniędzy.