RZX/Rynek Zdrowia | 16-11-2017 20:57

Pomorskie: jak zbudować zdrowe miejsce pracy?

”Profilaktyka chorób odkleszczowych - proste kroki do zbudowania zdrowego miejsca pracy” to temat przewodni konferencji skierowanej do przedsiębiorców z województwa pomorskiego, która odbyła się w czwartek (16 listopada) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Tomasz Smiatacz z Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Fot. Tomasz Jan Prycel

Województwo pomorskie zajmuje 8. miejsce w kraju w zapadalności na boreliozę. Zachorowania na boreliozę i na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

- Kleszcze przenoszą szereg chorób zakaźnych stwarzających zagrożenie dla zdrowia, a niekiedy nawet dla życia człowieka. Najważniejsze z nich to borelioza, która jest najczęściej rozpoznawaną zakaźną chorobą zawodową w Polsce oraz kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) mogące powodować niesprawność neurologiczną związaną z koniecznością długotrwałej rehabilitacji i niezdolnością do pracy - mówił dr hab. Tomasz Smiatacz z Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Powiedział, że według danych WHO prowadzi ono do trwałych następstw neurologicznych aż u 58% pacjentów lub nawet do zgonu w 1-4% przypadków.

Zdaniem eksperta najlepszym sposobem na uniknięcie przykrych następstw choroby jest zapobieganie jej. W tym celu konieczne jest stosowanie przez pracowników oraz pracodawców kilku prostych zasad, takich jak: zaopatrzenie się w odpowiednią odzież jasną, zakrywającą jak największy obszar ciała, stosowanie środków odstraszających kleszcze (tzw. repelentów), systematyczna kontrola ciała po wyjściu z lasu oraz szybkie usuwanie wkłutych w skórę kleszczy.

- Najpewniejszym sposobem zabezpieczenia się jest szczepienie ochronne, dotyczy to jednak obecnie tylko kleszczowego zapalenia mózgu (KZM). W Polsce dostępna jest szczepionka, po przyjęciu której rozwija się swoista odporność skutecznie chroniąca przed zachorowaniem w razie ekspozycji na zakażenie wirusem KZM - poinformował Tomasz Smiatacz.

Dodał, że szczepieniami powinny być objęte zwłaszcza osoby zawodowo narażone na pokłucie przez kleszcze: pracownicy eksploatacji lasów, rolnicy, pracownicy straży leśnej, zbieracze runa leśnego i straż graniczna, a także osoby narażone na pokłucie z racji miejsca zamieszkania lub aktywności rekreacyjnej.

- Jednym ze sposobów na finasowanie szczepień jako działań profilaktycznych są środki unijne. Obecna perspektywa finansowa 2014 - 2020 obejmuje swoim finasowaniem m.in. obszar zdrowia - powiedziała Edyta Masłowska-Parafian, ekspert ds. Funduszy Unijnych..

Wskazała na przykładowe działania w obszarze zdrowia, na które można uzyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to m.in: wdrożenie projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy, wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

Pracodawcy samodzielnie lub przy współpracy z samorządami, organizacjami samorządowymi lub podmiotami leczniczymi mogą ubiegać się o środki na prowadzenie działań profilaktycznych wśród pracowników - podkreśliła Edyta Masłowska-Parafian.

- W ubiegłym roku w województwie pomorskim odnotowano prawie 1315 przypadków zachorowań na boreliozę. Od stycznia do końca października zanotowano 1239 przypadków - powiedział Tomasz Augustyniak, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. - Analizując dane od 2013 r. wyraźnie widać tendencję wzrostową - zaznaczył.

Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy i Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku, w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka.