PAP/Rynek Zdrowia | 18-02-2009 17:48

Podkomisja będzie pracować nad nowelizacją ustawy transplantacyjnej

Dostosowanie polskiego prawa w dziedzinie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów do wymagań UE ma na celu nowelizacja tzw. ustawy transplantacyjnej, którą w środę (18 lutego) sejmowa komisja zdrowia skierowała do prac w podkomisji.

Zgodnie z rządowym projektem noweli, osoby zajmujące się pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek lub narządów będą musiały systematycznie podnosić kwalifikacje. Ma to się odbywać w formie szkolenia:

* wstępnego - dla osób nowo zatrudnionych

* ustawicznego (nie rzadziej niż co dwa lata) - dla wszystkich pracowników

* uaktualniającego - związanego ze zmianami procedur lub rozwojem wiedzy naukowej.

W projekcie zakłada się, że wysunięcie podejrzenia śmierci mózgowej (wraz z komisyjnym orzeczeniem o śmierci mózgowej oraz podtrzymywanie czynności narządów zmarłego w celu ich pobrania do przeszczepienia) finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Z kolei pobranie komórek, tkanek i narządów do przeszczepienia ma być finansowane przez ministra zdrowia za pośrednictwem Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant“.

Koszty przechowywania, transportu i przeszczepiania narządów będzie pokrywał minister zdrowia ze środków przeznaczonych na świadczenia wysokospecjalistyczne. „Poltransplant“ będzie pokrywał również koszty pozyskiwania komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej w celu ich przeszczepienia.

Nowelizacja wprowadza funkcję koordynatora pobierania narządów, który ma być w każdym szpitalu, mającym możliwości pobrania ich od osoby zmarłej. Dzięki temu ma wzrosnąć liczba pobranych narządów do przeszczepu.

Ponadto, uzupełniono przepisy o zasady monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych, dystrybuowanych i przeszczepionych komórek i tkanek. Określono zasady przywozu i wywozu komórek, tkanek i narządów do krajów UE lub krajów trzecich.

W projekcie przewidziano powstanie ośrodków kwalifikujących chorych do przeszczepiania narządów, komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej. Podkreślono obowiązek zgłaszania chorych do listy osób oczekujących na przeszczepienie narządów, komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej, prowadzonej przez „Poltransplant“.

Ponadto nowela określa kary za wwóz i wywóz komórek, tkanek i narządów bez odpowiedniej zgody. Karane będzie także niezgłaszanie biorców do krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie oraz niezgłaszanie pozyskanych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej do rejestru szpiku i krwi pępowinowej, prowadzonych przez „Poltransplant“.

Projekt współtworzył m.in. konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii prof. Wojciech Rowiński. Poinformował on, że liczba przeszczepów w Polsce wzrosła w 2008 r. o 20 proc. w porównaniu z rokiem 2007.

- Natomiast w 2007 roku liczba ta spadła o 45 proc. w porównaniu z rokiem 2005, kiedy osiągnęła najlepszy wynik. Aby osiągnąć poziom pożądany, liczba przeszczepów powinna wzrosnąć jeszcze o 30 proc. Sto procent zapotrzebowania nie osiąga się w żadnym państwie na świecie - podkreślił prof. Rowiński.