PAP/Rynek Zdrowia | 01-12-2008 17:55

Pobierane do przeszczepień komórki i tkanki będą miały specjalne kody

Komórki i tkanki pobierane do przeszczepień będą posiadały niepowtarzalne oznakowanie, umożliwiające identyfikację ich dawcy i ewentualnych biorców - zakłada projekt rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Rozporządzenie przekazane do konsultacji zewnętrznych określa zasady tworzenia kodów komórek lub tkanek oraz materiałów przyjmowanych przez banki tkanek i komórek.

Zgodnie z projektem, dane zawarte w kodzie mają obejmować rodzaj materiału, jego pochodzenie, datę przyjęcia do banku, czynności i procesy, którym został poddany oraz jego aktualną lokalizację.

Resort zdrowia podkreśla, że kod ma na celu umożliwienie szybkiej identyfikacji komórek lub tkanek oraz porównania ich z danymi zawartymi w rejestrze banku.

Kod powinien być trwały i nie może ulegać zniszczeniu pod wpływem warunków, w jakich prowadzone jest przetwarzanie lub przechowywanie komórek i tkanek.

Według rozporządzenia kody paskowe powinny być stosowane w przypadku jednoczesnego przetwarzania większej liczby materiałów zawierających tkanki lub komórki przeznaczone do przeszczepienia, w szczególności gdy pochodzą od różnych dawców. Dopuszczono także możliwość wprowadzenia przez kierownika banku oznakowania kolorystycznego dla różnych rodzajów przetwarzanych materiałów.

Rozporządzenie nakłada na kierownika banku tkanek i komórek odpowiedzialność za przyjęty materiał.