NFZ/Rynek Zdrowia | 02-04-2013 11:13

NFZ: w sprawie leczenia ciężkiej astmy alergicznej

Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Ciężkiej Astmie Alergicznej przedstawił schemat postępowania u chorych kontynuujących leczenie Omalizumabem.

Do grupy tej włączani są chorzy, którzy do momentu programu w sposób ciągły przyjmowali omalizumab - niezależnie od dotychczasowego czasu trwania terapii.

O włączenie do programu lekowego leczenia ciężkiej astmy IgE zależnej u tych pacjentów  decydują kryteria takie, jak u chorych leczonych po raz pierwszy, ale stwierdzane/oceniane przed pierwszym podaniem leku, nazywane dalej danymi historycznymi.

Więcej: www.nfz.gov.pl