NFZ/Rynek Zdrowia | 13-05-2011 15:21

NFZ o sprawozdawczości w podstawowej opiece zdrowotnej

NFZ opublikował zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Zmienia ono załącznik nr 1 do zarządzenia prezesa NFZ z dnia  29 grudnia 2010 r. (Nr Nr 87/2010/DSOZ), który zawiara dokument: "Harmonogram-Zasoby".

Nowy załącznik ma zastosowanie do umów zawieranych po dniu wejścia w życie opisywanego zarządzenia oraz zmian wprowadzanych do umów obowiązujących, w zakresie wykazu personelu zgłoszonego do ich realizacji. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Więcej: www.nfz.gov.pl