Luiza Jakubiak/ Rynek Zdrowia | 30-09-2008 15:59

Mamy polskie standardy leczenia inwazyjnych zakażeń grzybiczych

Zespół ekspertów powołany przez Fundację Urszuli Jaworskiej opracował standardy profilaktyki i leczenia inwazyjnych zakażeń grzybiczych (IZG). Głównym celem przygotowania tych zaleceń jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia IZG u pacjentów z obniżoną odpornością, m.in. po przeszczepie szpiku.

Dokument, w którym zebrano najlepszą wiedzę o leczeniu IZG zawiera m.in. identyfikację czynników ryzyka tej choroby, wytyczne dotyczące diagnostyki mikrobiologicznej i klinicznej, zasady higieny oraz zalecenia dotyczące profilaktyki i leczenia farmakologicznych grzybic układowych.

Jak zapewnia prof. Jerzy  Hołowiecki, śląski konsultant ds. hematologii, standardy powstały na podstawie najlepiej zaprojektowanych międzynarodowych badań, które uzyskały prawie jednogłośną pozytywną opinię środowiska naukowego.

- Wiedza na temat zakażeń grzybicznych jest ogromna, celem naszej pracy było jej streszczenie, by była dostępna szerokiemu gronu lekarzy – wyjaśnia prof. Hołowiecki. - Obserwujemy postęp w hematologii, rośnie liczba przeszczepień szpiku od dawcy niespokrewnionego, wprowadzane są coraz bardziej inwazyjne metody diagnostyczne i terapeutyczne, stosuje się antybiotykoterapię o szerokim spektrum.

Jednocześnie wraz z postępem medycyny zwiększyła się częstość grzybic narządowych zwanych inaczej inwazyjnymi zakażeniami grzybiczymi u pacjentów chorych na nowotwory krwi. To obecnie jedno z najpoważniejszych powikłań infekcyjnych u pacjentów hematoonkologicznych.

Zdaniem prof. Danuty Dzierżanowskiej, kierownika Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, inwazyjne zakażenia grzybicze są raczej nie do uniknięcia: – Liczba chorych będzie się zwiększać, gdyż coraz więcej nowotworowych chorób krwi staje się chorobami przewlekłymi, chorzy są poddawani wielu liniom leczenia i ich oporność stopniowo się pogarsza.

Zdaniem prof. Dzierżanowskiej, pojawienie się tej kategorii chorych zbiegło się w czasie z odkryciem wielu nowych leków przeciwgrzybiczych, co w znacznej mierze rozwiązało problem bezradności lekarza wobec choroby.

Do zespołu ekspertów, którzy opracowali standardy należą także prof. Wiesław Jędrzejczak i prof. Aleksander Skotnicki.