UMWM/Rynek Zdrowia | 02-10-2018 11:37

Małopolska: nabór wniosków na onkologiczne programy profilaktyczne

Właśnie ruszył nabór na realizację projektów związanych z wczesnym wykrywaniem nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego dla mieszkańców województwa małopolskiego. Termin składania wniosków potrwa do 26 listopada br.

Fot. archiwum

Jak informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeznaczono ponad 27 mln zł z regionalnego programu operacyjnego na dofinansowanie projektów w konkursie związanym z zapobieganiem nowotworów wśród osób aktywnych zawodowo.

- Chcemy, by poprzez uczestnictwo w programach profilaktycznych wzrastała wśród mieszkańców świadomość zdrowotna. A wszyscy doskonale wiemy, że tylko poprzez regularne badania diagnostyczne jesteśmy w stanie odpowiednio wcześnie wychwycić chorobę i skutecznie z nią powalczyć - mówi wicemarszałek Wojciech Kozak odpowiedzialny w województwie za obszar zdrowia.

W Małopolsce, zgodnie z tendencjami ogólnopolskimi, nowotwory stanowią drugą pod względem częstotliwości przyczynę śmierci. Właśnie z myślą o zdrowiu mieszkańców, beneficjenci konkursu będą mogli wdrożyć działania informacyjno-edukacyjne oraz rozwijać programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego. Projekty te będą skoncentrowane przede wszystkim na zwiększeniu dostępności mieszkańców do badań mammograficznych, cytologicznych lub kolonskopowych.

- O dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 mogą się starać: instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną, pracodawcy i przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną, a także partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych - informuje biuro prasowe UMWM.

Warto dodać, że maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych wynosi 95 %.