MZ/Rynek Zdrowie | 12-02-2013 18:54

MZ ws. konkursu na realizatora programu dotyczącego medycyny transplantacyjnej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat o konkursie ofert na wybór realizatora lub realizatorów na lata 2013 – 2014 Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Konkurs dotyczy zadania w zakresie wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku, banków tkanek i komórek, medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania antygenów zgodności tkankowej oraz ośrodków pobierających narządy do przeszczepienia w zależności od mechanizmu stwierdzenia zgonu.

Oferta powinna zawierać m.in. wykaz planowanego do wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt z określeniem obecnego stanu posiadanego wysokospecjalistycznego sprzętu o zbliżonych parametrach do wysokospecjalistycznego sprzętu określonego w ofercie konkursowej,  informację o kolejności zakupu planowanego sprzętu, plan rzeczowo – finansowy programu oraz informację uwzględniającą w jaki sposób, zakupiony sprzęt wpłynie na zwiększenie liczby wykonywanych procedur  lub poprawi jakość ich wykonywania.

Oferty należy składać w terminie do dnia 4 marca 2013 roku. Jednocześnie minister zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych na rok 2014 będzie potwierdzona po zatwierdzeniu budżetu państwa w roku 2014 i może ulec zmianie.

Więcej: www.mz.gov.pl