JW/Rynek Zdrowia | 28-10-2019 14:20

MZ ujawnia pełnomocnika ministra ds. reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia w poniedziałek (28 października) opublikowano zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży. Wiadomo już, kto nim zostanie.

Fot. Archiwum

"W Ministerstwie Zdrowia ustanawia się Pełnomocnika do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży" - czytamy. Na tę funkcję wyznaczona została prof. Małgorzata Janas-Kozik.

Do jej zadań będzie należeć m.in. inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu reformę i rozwój opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży z wyłączeniem leczenia uzależnień. Obsługę pełnomocnika w zakresie realizacji jego zadań ma zapewniać Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 9 października br.

Prof. Małgorzata Janas-Kozik to specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży i specjalista pediatrii. Jest kierownikiem Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz kierownikiem Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.