KG/Rynek Zdrowia | 29-11-2018 15:55

Lubuskie: konkurs na programy profilaktyki raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego

Zarząd województwa ogłosił konkurs związany z wykrywaniem i zapobieganiem nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy i piersi. Nabór wniosków odbędzie się w terminie 14 grudnia-21 grudnia 2018 r. Pula środków to ponad 5,8 mln zł.

Celem konkursu jest wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi. Fot. Archiwum

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, celem konkursu jest wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

 Wnioski mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki; stowarzyszenia i porozumienia'; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; organizacje pozarządowe; przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; podmioty ekonomii społecznej oraz instytucje lub podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia (w tym podmioty lecznicze).

Konkursu zostanie rozstrzygnięty w kwietniu 2019 r.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.