KR/Rynek Zdrowia | 17-05-2011 15:22

Lubuskie: inwestują w profilaktykę na Przystanku Woodstock

Radni województwa lubuskiego przyznali pomoc finansową w wysokości 10 tys. zł dla Kostrzyna nad Odrą na realizację w trakcie festiwalu Przystanek Woodstock 2011 kampanii profilaktyczno-edukacyjnej.

Kostrzyn realizuje od kilku lat adresowane do uczestników festiwalu Przystanek Woodstock zadanie województwa zmierzające do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w przeciwdziałania zjawiskom alkoholizmu i narkomanii, zwłaszcza u młodzieży.

Jak poinformował Zarząd Województwa Lubuskiego, środki z województwa mają posłużyć miastu na przeprowadzenie kampanii podczas Przystanku Woodstock w formie prowadzenia poradni terapeutycznej, przygotowania i rozpowszechnienia materiałów edukacyjnych oraz promowania zdrowego stylu życia.