Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia | 06-09-2019 16:06

Lepsza dostępność rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym?

Jeszcze w br. rządowy program zapewni osobom z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności lekkim i umiarkowanym lepszy dostęp do świadczeń rehabilitacji medycznej.

Zapewniono także środki na realizację programu Fot. Archiwum

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie programu rządowego pt. „Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych" znalazł się w wykazie prac legislacyjnych KPRM i ma zostać przyjęty jeszcze w trzecim kwartale 2019 r. - informuje Rzeczpospolita.

W programie chodzi o zapewnienie dostępności do świadczeń rehabilitacji medycznej dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i lekkim, komplementarnej do tej, jaką osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym gwarantuje ustawa z 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania pacjenta w środowisku fizycznym, społecznym i gospodarczym oraz utrzymanie go na możliwie stałym poziomie. Według projektodawcy, poprawa funkcjonowania w środowisku mogłaby skutkować przywróceniem na rynek pracy oraz sprzyjać aktywizacji zawodowej i społecznej.

Środki Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) na realizację programu, dostępne od 2019 r., mają wynosić do 250 mln zł.

Więcej: rp.pl