JJ/Rynek Zdrowia | 09-04-2009 14:07

Katowicki program opieki nad osobami starszymi

W stolicy Górnego Śląska mieszka ponad 50 tysięcy osób w wieku poprodukcyjnym. Władze Katowic chcą objąć tę liczna grupę mieszkańców specjalnym programem skierowanym pod nazwą

- Osoby w wieku poprodukcyjnym nie zawsze potrafią odnaleźć się w nowej dla siebie rzeczywistości, kiedy już nie są zaangażowane zawodowo - powiedziała wiceprezydent Katowic Krystyna Siejna na konferencji prasowej, zorganizowanej z okazji uruchomienia programu „70 +”.

- Chcemy, aby ci ludzie wykorzystywali w dalszym ciągu swój potencjał i swoje doświadczenie, żeby jak najdłużej cieszyli się życiem. Postanowiliśmy odwróć sytuację, która była do tej pory. Potrzeby ludzi starszych były widoczne, kiedy to oni zwracali się o pomoc. Realizując ten program, to my zwracamy się do ludzi starszych z ofertą dla nich, w różnych dziedzinach życia - mówiła Krystyna Siejna.

W Katowicach istnieje już 10 punktów terenowych, w których przeszkoleni pracownicy będą do dyspozycji osób starszych. W przyszłym tygodniu zostanie zorganizowane szkolenie tych osób z udziałem geriatrów. Doświadczeni lekarze pomogą pracownikom terenowych punktów wsparcia  zrozumieć problemy osób w starszym wieku i wskażą, w jaki sposób mogą im pomóc i gdzie skierować, jeśli będzie potrzebna pomoc specjalistyczna.

W ramach programu przewidziana została również profilaktyka zdrowotna osób starszych, tzw. III i IV wieku. Przewidziano nieodpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia, badania profilaktyczne, szczepienia przeciwko meningokokom dla osób funkcjonujących w dużych skupiskach.

Pytana o to, czy akcja „70 +” wymaga dodatkowych środków finansowych z budżetu miasta wiceprezydent Katowic stwierdziła: - Tak. Ale ważniejsze od nakładów finansowych jest to, że akcja wymaga całościowego podejścia do problematyki związanej z osobami starszymi: od zdrowotnej, przez pomoc organizacyjno-materialną, po emocjonalną.