PAP/ Rynek Zdrowia | 10-02-2009 14:16

Kampania "Przeszczep to drugie życie" w Świętokrzyskiem

W Świętokrzyskiem 10 lutego rozpoczęła się kampania na rzecz transplantacji, której celem była przede wszystkim promocja oświadczeń woli oddania narządów do przeszczepu i upowszechnienie idei transplantologii rodzinnej oraz przekonanie środowiska medycznego do działań na rzecz wzrostu pobrań organów do przeszczepu.

Biorący udział w kampanii prof. Wojciech Rowiński - krajowy konsultant ds. transplantologii zauważył, że Świętokrzyskie było w 2007 roku "białą plamą" na mapie kraju, jeśli chodzi o pobrania narządów do przeszczepu. Dzięki przeszkoleniu grupy lekarzy-koordynatorów, w zeszłym roku pobrano organy od pięciu dawców z regionu.

Zgodnie z harmonogramem świętokrzyskiej kampanii, do listopada odbywać się będą środowiskowowe spotkania, uświadamiające rolę transplantacji w społecznym systemie ochrony zdrowia. Uczestniczyć w nich mają m.in. partnerzy kampanii, czyli przedstawiciele Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji, Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc w Warszawie i Stowarzyszenia Transplantacji Serca - koło w Zabrzu.

W ramach akcji skierowanej do młodego pokolenia, problematyka transplantacji ma być prezentowana w szkołach. Na wydziale nauk o zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłoszony zostanie konkurs na pracę magisterską na temat transplantologii.

Na ulotce przygotowanej do kolportowania podczas kampanii "Przeszczep to drugie życie" można przeczytać m.in., że "w swoim nauczaniu Kościół podkreśla, iż ciału zmarłego należy się szacunek; pobranie zaś narządu po śmierci człowieka nie narusza jego godności, ani żadnych praw osoby ludzkiej".