Magdalena Orlicz/Rynek Zdrowia | 16-11-2008 13:38

Jak przekazać pacjentowi złą informację

Problemy etyczne i medyczne przed jakimi stoją lekarze wobec umierającego pacjenta były tematem zorganizowanej 14 listopada br. we Wrocławiu przez Komisję Etyki Dolnośląskiej Izby Lekarskiej XI Ogólnopolskiej Konferencji Okrągłego Stołu.

W obradach uczestniczyli m.in. wybitni specjaliści w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny paliatywnej i transplantologii.

– Szkolenia w Anglii dają lekarzom dokładny scenariusz, jak wieloetapowo przekazywać chorym złą informację. Pacjent może nie być gotowy w danym momencie na całą prawdę o jego stanie. Wtedy należy wysłać tylko tzw. strzał ostrzegawczy i dać pacjentowi czas na oswojenie się z taką informacją. „Nie wolno strzelać bez tłumika” – jak określił to jeden z chorych – powiedziała prof. Krystyna de Walden-Gałuszko, do niedawna konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej.

Podczas dyskusji wskazywano m.in. na konieczność opracowania standardów postępowania lekarza wobec umierającego na oddziale intensywnej terapii oraz wprowadzenia zmian legislacyjnych regulujących kwestię decyzji o zaprzestaniu resuscytacji. Istotnym problemem, przed którym stają lekarze jest „resuscytacja na pokaz”, kontynuowana pod presją rodziny pacjenta.

Uczestnicy konferencji przyznali, że lekarzom powinni w określonych sytuacjach pomagać psycholodzy. Ważne jest także przemodelowanie programu zajęć dla studentów i zwiększenie liczby godzin z tzw. medycyny „białej”, obejmującej kontakt z pacjentem (zwrócenie uwagi na jego ból i cierpienie) oraz problemy etyczne przy podejmowaniu trudnych decyzji.

Podkreślano ponadto, że podstawą właściwego rozpoznania w połowie przypadków jest dobrze zebrany wywiad i wyczerpująca rozmowa z pacjentem, któremu należy dokładnie wytłumaczyć, z jakich powodów jest leczony w szpitalu oraz jakie i dlaczego musi mieć wykonane badania.