PAP/Rynek Zdrowia | 05-05-2009 06:17

Jak lit wpływa na samobójstwa?

Obecność jonów litu w wodzie pitnej może obniżać liczbę samobójstw

Już wcześniej badania sugerowały, że istnieje związek między wyższym stężeniem litu w wodzie pitnej a mniejszym odsetkiem samobójstw w populacji. Duże dawki soli litu stosuje się w leczeniu poważnych zaburzeń nastroju, takich jak psychoza maniakalno-depresyjna.

Naukowcy z japońskich uniwersytetów w Oita oraz w Hiroszimie przeanalizowali związek między stężeniem jonów litu w wodzie pitnej a odsetkiem samobójstw w prefekturze Oita, którą zamieszkuje ok. miliona ludzi.

Okazało się, że liczba samobójstw była znacznie mniejsza w tych rejonach prefektury, w których stężenie litu w wodzie pitnej było najwyższe, a spadek liczby samobójstw obserwowano już przy stosunkowo niewielkim wzroście poziomu tego pierwiastka. Prof. Allan Young z Instytutu Zdrowia Psychicznego w Vancouver w Kanadzie uważa, że dalsze prace nad tym zagadnieniem mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie psychiczne społeczeństw. Jego zdaniem warto nawet rozważyć doświadczenia uwzględniające dodawanie litu do wody pitnej.

Podobna opinię na ten temat ma również Sophie Corlett - dyrektor ds. stosunków zewnętrznych w brytyjskiej organizacji charytatywnej Mind, zajmującej się problemami zdrowia psychicznego. W jej opinii problem ten zasługuje na dalsze badania. Corlett przypomina jednak, że w wyższych dawkach pierwiastek ten może mieć działania toksyczne i powodować poważne skutki uboczne. Dlatego decyzje na ten temat ewentualnych doświadczeń powinny być podejmowa po przeprowadzeniu bardzo szczegółowych badań.