RZX/Rynek Zdrowia | 17-03-2017 10:50

Antybiotykooporność: jesteśmy wśród krajów wysokiego ryzyka

Według raportu European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) znajdujemy się w gronie krajów, w których bakterie wykazują szczególnie wysoką oporność na leczenie. Na dotychczasowe antybiotyki oporne stają się bakterie wywołujące m.in. zapalenie płuc,infekcje opon mózgowych, dróg moczowych i kości.

Ostatni raport ECDS zalicza nasz kraj do grona państw, w których bakterie nabrały szczególnej oporności Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Najczęstszą przyczyną oporności, jaką wskazują eksperci, jest nadużywanie antybiotyków w
schorzeniach wywołanych przez inne niż bakteryjne czynniki, np. podczas infekcji wirusowych.

Coraz częściej powszechnie stosowane antybiotyki nie działają na groźne bakterie. Każdego roku z
tego powodu na świecie umiera ponad 700 tys. osób. Do 2020 liczba ta globalnie może wzrosnąć aż
do 10 milionów - ostrzega WHO.

Źle wygląda także sytuacja w Polsce. Ostatni raport ECDS zalicza nasz kraj do grona państw, w których bakterie nabrały szczególnej oporności, stając się „superbakteriami”. Naukowcy podają aż 6 patogenów, które stały się dla nas wyjątkowo groźne. Wśród nich są: pałeczka okrężnicy (E. coli), pałeczka zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae), pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa), Acinetobacter, dwoinka zapalenia płuc (Streptococcus pneumoniae) oraz paciorkowiec kałowy (Enterococcus faecalis).

Dwie z nich - Acinetobacter oraz pałeczka ropy błękitnej - zaliczane są do grona najwyższego ryzyka.

Wskazuje się kilka podstawowych przyczyn tego problemu. Specjaliści zwracają uwagę, że przyjmujemy za dużo antybiotyków, stosując je bez właściwej diagnostyki. Po drugie, często zbyt wcześnie przerywamy antybiotykoterapię. Po trzecie, nagminnie i bez kontroli lekarza sięgamy po antybiotyki przy przeziębieniu i infekcjach wirusowych, które wymagają innego leczenia. Po czwarte, antybiotyki przez lata nadużywane były w rolnictwie i przemyśle.

Eksperci wyjaśniają, że z  opornością mamy do czynienia w momencie, kiedy po podaniu antybiotyku bakterie nie zostają zabite lub nie ustaje ich namnażanie się. Oporność może mieć charakter naturalny i nabyty. Nabyta pojawia się na skutek samoistnych zmian, jakie zachodzą w komórce bakterii. Nabyte mechanizmy obronne bakterii są nie tylko trwałe, ale pozyskane cechy oporności mogą zostać przekazane innym bakteriom.