MAK/Rynek Zdrowia | 20-05-2019 14:55

Szczepienia nie dotyczą tylko dzieci, są też częścią medycyny pracy

Odporność po zaszczepieniu w dzieciństwie lub tzw. przechorowaniu, zanika w ciągu kilku, kilkunastu lat. O szczepieniach powinni więc pomyśleć ci, którzy zamierzają podjąć pracę wakacyjną oraz inne osoby, których obowiązki mogą wiązać się z ekspozycją na potencjalne zakażenie drobnoustrojami chorobotwórczymi - przypominają organizatorzy kampanii "Zaszczep się wiedzą".

FOT. Shutterstock; zdjęcie ilustracyjne

Rodzaj szczepień i konkretne grupy zawodowe, które powinny się nim poddać, w Polsce określone są prawem. Informację o szczepieniach dla pracowników można znaleźć w następujących dokumentach: komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych, który co roku publikowany jest na stronach www.gis.gov.pl; rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. ws. szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. poz. 716) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 roku (Dz. U. 2012 poz. 40).

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników narażonych na czynniki biologiczne reguluje rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku. W tej grupie do obowiązków pracodawcy należy m.in. zapewnianie pracownikom środków ochrony zbiorowej lub - jeśli w inny sposób nie można uniknąć narażenia - zapewnienie im środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i poziomu narażenia, organizowanie systematycznych szkoleń, prowadzenie rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej oraz informowanie pracowników o badaniach lekarskich, z których mogą skorzystać.

Informacje i wskazania opisane w aktach prawnych ważne są dla wszystkich osób wykonujących dane zawody lub czynności, a nie tylko tych, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, kiedy to pracodawca pokrywa koszty szczepienia.

- Moim zdaniem, jako lekarza medycyny pracy, w przypadku osób pracujących dorywczo, wakacyjnie lub na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, pracodawca powinien co najmniej poinformować pracownika o regulacjach związanych ze szczepieniami pozwalającymi uchronić się przed potencjalnym zakażeniem na danym stanowisku - uważa doktor Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska z Medicover Polska.

I dodaje: - Dotyczy to przede wszystkim pracy w gastronomii, hotelarstwie, budownictwie, prac ogrodniczych oraz sezonowych animatorów zabaw dziecięcych. Osoby pracujące z dziećmi nie powinny zapominać o regularnym przyjmowaniu dawek przypominających szczepień przeciwko krztuścowi, błonicy i tężcowi.

Osoby pracujące w gastronomii powinny zaszczepić się przeciw tzw. żółtaczce pokarmowej, czyli WZW A, gdyż zdarza się, że produkty są nią zakażone. Droga zakażenia WZW A to nie tylko pokarm, ale również kontakty płciowe z osobą, u której nie ma jeszcze objawów chorobowych. Niestety, z doświadczenia doktor Gorzelak-Kostrzewskiej wynika, iż pracodawcy i pracownicy często zapominają o tym szczepieniu.

- W Polsce i Europie notuje się wzrost zachorowań, dlatego zagrożenia WZW A nie powinno się ignorować. W każdej sytuacji, kiedy wybieramy się do miejsca, gdzie podawane są posiłki lub pracownicy, na przykład podczas wyjazdów integracyjnych, wspólnie przygotowują jedzenie, jesteśmy narażeni na zachorowanie. Szczepienie ochroni przed chorobą i jej powikłaniami. Można zaszczepić się również po ekspozycji na WZW A, ale oczywiście znacznie lepiej i bezpieczniej jest zdecydować się na profilaktykę, gdyż nie zawsze wiemy, czy mogło dojść do zakażenia - zaznacza Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska.

Szczepienie przeciw WZW A chroni również osoby pracujące z odpadami komunalnymi, z którymi kontakt mają nie tylko pracownicy zakładów oczyszczania, ale również pokojówki w hotelach i osoby sprzątające. Dla tej grupy zawodowej ważne będzie również szczepienie przeciw WZWB, na wypadek kontaktu z krwią i płynami ustrojowymi oraz szczepienie przeciw tężcowi i durowi brzusznemu.

„Zaszczep się wiedzą” to akcja informacyjna i edukacyjna prowadzona od 2015 roku przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Jest przewodnikiem po wiarygodnych i sprawdzonych informacjach dotyczących szczepień. Rzetelne i sprawdzone informacje na temat szczepień można znaleźć na stronie internetowej www.zaszczepsiewiedza.pl.