PTR/Rynek Zdrowia | 09-12-2014 12:38

PTR ws. niedostosowania aplikacji SMPT do kryteriów programów lekowych

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne opublikowało stanowisko w sprawie niedostosowania aplikacji SMPT do nowych kryteriów programów lekowych z dnia 22 października 2014 r. dotyczących leczenia zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa oraz łuszczycowego zapalenia stawów.

W stanowisku Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wyraża głębokie zaniepokojenie faktem braku dostosowania aplikacji SMPT do aktualnie obowiązujących zapisów programów lekowych LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (załącznik B.35) oraz LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (Załącznik B.36).

Zgodnie z obwieszczeniem MZ z dnia 22 października 2014 r. w obu programach lekowych po wielu apelach środowiska reumatologicznego umożliwiono leczenie drugim inhibitorem TNF alfa w przypadku pierwotnego braku skuteczności lub utraty skuteczności pierwszego leku z tej grupy, co nie było możliwe w przeszłości (pkt. 5.4.d w zał. B35 i pkt. 5.3.d w zał. B36). Jest to dobra i oczekiwana przez lekarzy i pacjentów zmiana kryteriów w obu przywołanych programach.

Niestety po raz kolejny przy wprowadzaniu zmian w programach lub nowych leków do programów dochodzi do znacznych opóźnień w dostosowaniu aplikacji SMPT do nowych zapisów, co powoduje, że przepis jest martwy, a dostępność pacjentów do leków zgodnie z nowymi kryteriami fikcyjna.

Za funkcjonowanie aplikacji SMPT odpowiada NFZ i to brak działania tej instytucji powoduje, że obecnie aplikacja SMPT w programach leczenia ZZSK i ŁZS jest niezgodna z wytycznymi MZ.

Ponieważ leczenie pacjentów w programach lekowych (ich kwalifikacja do leczenia oraz monitorowanie skuteczności) odbywa się za pomocą aplikacji SMPT udostępnionej przez NFZ, to brak dostosowania aplikacji do wymogów programów uniemożliwia prawidłowe realizowanie terapii wg obowiązujących wytycznych. Uniemożliwia także dostęp pacjentom do gwarantowanego leczenia zgodnie z obwieszczeniem MZ dot. leków refundowanych.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne domaga się bezzwłocznego dostosowania aplikacji SMPT do aktualnie obowiązujących kryteriów programów lekowych B35 i B36.

W przypadku istnienia utrudnień w bieżącej aktualizacji aplikacji przez NFZ z dniem wchodzenia w życie zmian wprowadzanych przez MZ, NFZ powinien zrezygnować z wymogu kwalifikacji i monitorowania terapii poprzez SMPT.

Praktyka pokazuje, że takie działanie płatnika stało się normą, która nie powinna mieć miejsca. Wadliwe funkcjonowanie systemu powoduje znaczące utrudnienia w leczeniu pacjentów z ciężkimi chorobami zapalnymi i jest działaniem na ich szkodę. 

Treść stanowiska została opublikowana na stronie PTR