PWX/Rynek Zdrowia | 05-01-2015 19:14

Badanie: porównanie cen leków biologicznych w krajach europejskich

Ceny leków biologicznych stosowanych w Polsce w reumatologii do niedawna odpowiadały średnim cenom europejskim - wynika z badania opublikowanego w Annals of Rheumatic Diseases*.

Badacze z holenderskiego Uniwersytetu Maastricht w oparciu o dane przesłane przez ekspertów krajowych (ankiety były wypełnianie w 2011 r., publikacja w Annals of Rheumatic Diseases 
ukazała się w ostatnich miesiącach 2014 r. ) porównali ceny leków biologicznych w 46 krajach Europy i odnieśli je do średniej ceny w Europie.

Głównym celem badania było ukazanie dostępności do leczenia biologicznego w różnych krajach.

Czytaj też: Dostępność leczenia biologicznego w Europie. Gdzie jesteśmy?

Elementem badania były m.in. ceny. Publikacja nie podaje wprost średnich cen, ale stosunek średniej ceny w danym kraju do średniej ceny europejskiej.

W Polsce średnia cena leków biologicznych refundowanych w reumatologii, w okresie objętym badaniami, niemal odpowiadała średniej cenie tych leków w Europie (tylko nieznacznie ją przekraczając). Niemal identyczną średnią cenę jak w Polsce podawał ekspert z Węgier.

Spośród krajów unijnych droższe leki biologiczne niż w Polsce były w Bułgarii (stosunek średniej ceny w kraju do średniej ceny europejskiej - ok. 1,6), w Rumunii (ok. 1,4), Estonii (ok. 1,2), w Słowacji (ok.1,1).


Nieco tańsze leki biologiczne niż w Polsce były dostępne w takich krajach jak (wg gradacji cen w dół): Niemcy, Łotwa, Portugalia, Czechy, Włochy, Litwa.

Wyraźnie tańsze są leki biologiczne w Hiszpanii (stosunek średniej ceny w kraju do średniej ceny europejskiej - ok. 0,8), Finlandii, Grecji (ok. 0,7), w Holandii, Irlandii, Francji, Szwecji, Belgii, Wielkiej Brytanii (w kolejności - od ok.0,7 do ok. 0,6). W Danii leki biologiczne są najtańsze (wskaźnik 0,5).

Mówiąc o wpływie ceny na możliwości refundacji, należy mieć na uwadze, że podobna cena leku w różnych krajach nie przekłada się wprost na podobną dostępność, a to ze względu na realną różnicę w produkcie krajowym brutto i per capita w poszczególnych krajach. Poziom PKB jest czynnikiem decydującym o dostępności refundowanego leku.

Relatywnie bardzo niski poziom produktu krajowego brutto w przeliczeniu na głowę mieszkańca decyduje o tym, że w 10 krajach Europy nie refunduje się pacjentom reumatoidalnym terapii lekami biologicznymi. Refundowane leczenie nimi nie jest możliwe m.in. w Rosji, na Białorusi, Ukrainie, w Serbii, Bośni i Hercegowinie.

Brak na razie równie dokładnych doniesień porównawczych ukazujących jak kształtują się ceny leków biologicznych w Polsce vs inne kraje po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej.

*Inequities in access to biologic and synthetic DMARDs across 46 European countries; Putrik P, et al. Ann Rheum Dis 2014;73:198–206. doi:10.1136/annrheumdis-2012-202603