pwx/Rynek Zdrowia | 24-10-2019 22:25

W onkologii musimy poszukiwać rozwiązań dla szybszego udostępniania nowych terapii

Ważne, by dostępność do nowych leków w onkologii była szybsza i możliwa wtedy, kiedy pacjent ich potrzebuje. Tu niewątpliwie konieczne są większe środki finansowe - mówi Beata Ambroziewicz, prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów "Obywatele dla zdrowia", członek grupy sterującej All.Can Polska.

Beata Ambroziewicz, prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów "Obywatele dla zdrowia", członek grupy sterującej All.Can Polska. Fot. PTWP

Beata Ambroziewicz, prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów "Obywatele dla zdrowia", nawiązuje do przedstawionego we wrześniu br. raportu inicjatywy All. Can "Diagnoza zmian, jakie zaszły w opiece onkologicznej w Polsce w latach 2017-2019". Wśród pozytywnych rozwiązań, które już są realizowane w onkologii wymienia m.in. dążenie do leczenia kompleksowego oraz ku utworzeniu krajowej sieci onkologicznej.

 - Mamy już pierwsze breast cancer unity. Trwają prace nad podobnymi rozwiązaniami w raku płuca i jelita - zaznacza.

Jako niezwykle ważne działania, już realizowane i dostrzegane przez organizacje pacjenckie, i ekspertów, wymienia m.in. wprowadzenie standardów organizacyjnych w patomorfologii i rozpoczęty proces akredytacji w tej dziedzinie.

Jak przypomina Beata Ambroziewicz, raport analizuje też wyzwania w opiece onkologicznej i wskazuje m.in. na konieczność utworzenia modelu referencyjności ośrodków onkologicznych. - To pozwoli na konsolidowanie świadczeń wysokospecjalistycznych np. w chirurgii onkologicznej czy leczeniu poszczególnych nowotworów, w tym rzadkich, gdzie wyspecjalizowanie jest bardzo wąskie - podkreśla.

 Dużym wyzwaniem - zdaniem ekspertów grupy sterującej All.Can Polska - pozostaje dostęp do innowacyjnych technologii w onkologii, choć ostatnie 2 lata przyniosły duży postęp, bo wielu rozpoznaniach, w tym hematoonkologicznych pojawiły się nowe refundacje w różnych liniach leczenia.

Jednak patrząc na standard europejski widać, że pozostajemy w tyle pod względem czasu w jakim nowy lek jest w kraju udostępniany w refundacji. - Ważne, by dostępność do nowych leków była szybsza i możliwa wtedy, kiedy pacjent ich potrzebuje; tu niewątpliwie konieczne są większe środki finansowe - mówi Beata Ambroziewicz.

Zaznacza, że inicjatywa All.Can wskazuje też na potrzebę wyodrębnienia budżetu na finansowanie nowych terapii w onkologii: - Tak, żeby mieć pewność, iż wprowadzone w danym roku do refundacji terapie będą mogły być faktycznie sfinansowane.

Wspólną inicjatywą organizacji pacjenckich, ekspertów i klinicystów jest powołanie funduszu, który byłby dedykowany innowacyjnym terapiom i byłby finansowany z innych źródeł np. z akcyzy na wyroby tytoniowe czy zapowiadanego podatku od cukru. - To poszukiwanie źródła finansowania dostępu do terapii w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma jeszcze rejestracji produktu - zaznacza Beata Ambroziewicz.

Nagranie zostało zarejestrowane podczas XV Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 21-22 października 2019 r.).