jjx/Rynek Zdrowia | 18-02-2015 16:48

Radioterapeuci o terapii protonowej: należy opracować wskazania

W ostatnich tygodniach w polskich mediach ukazało się wiele doniesień dotyczących leczenia nowotworów złośliwych przy użyciu protonów. Zdaniem radioterapeutów niektóre z tych doniesień niewłaściwie przedstawiają miejsce i rolę terapii protonowej w leczeniu onkologicznym.

Fot. Archiwum

"Terapia protonowa jest formą radioterapii; różnica w stosunku do obecnie stosowanych metod polega na tym, że zamiast fotonów lub elektronów wykorzystuje wiązkę protonów. Wskazania do jej stosowania są takie same jak w przypadku innych form radioterapii, w szczególności nie ma ona zastosowania w rozsianych nowotworach. Jest to względnie młoda forma leczenia, więc doświadczenie w jej stosowaniu jest niewielkie" - czytamy w stanowisku radioterapeutów przesłanym do redakcji.

"W kilku rzadko występujących nowotworach jest to metoda z wyboru, a w innych, zwłaszcza wieku dziecięcego, pozwala zmniejszyć dawkę promieniowania w obrębie zdrowych narządów w porównaniu z tradycyjną radioterapią. U większości chorych na nowotwory jej skuteczność wydaje się jednak podobna do tradycyjnej radioterapii i nie została dotychczas zweryfikowana w porównawczych badaniach klinicznych. Radioterapia protonowa jest przy tym metodą bardzo kosztowną i z tego powodu wiele krajów, w tym znacznie zamożniejszych od Polski, zrezygnowało z jej rozwijania" - czytamy dalej.

Planowane uruchomienie w Krakowie pierwszego w Polsce ośrodka terapii protonami podpisani pod pismem radioterapeuci przyjęli z zadowoleniem, ponieważ dzięki temu polscy chorzy będą mogli skorzystać z tej metody w kraju, a lekarze i fizycy zdobędą doświadczenie w jej stosowaniu.

W piśmie poinformowano także, że dr hab. Rafał Dziadziuszko., konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii, powołał zespół, który opracuje wskazania do terapii protonowej w Polsce. W jego skład wchodzą: prof. Krzysztof Bujko, dr hab. Rafał Dziadziuszko, dr hab. Iwona Gisterek., prof. Jacek Jassem, prof. Andrzej Kawecki, prof. Lucyna Kępka, dr hab. Adam Maciejczyk, dr hab. Sergiusz Nawrocki, prof. Janusz Skowronek.