RPD/Rynek Zdrowia | 06-05-2013 11:30

RPD w sprawie dostępu do nowoczesnych metod leczenia

W poniedziałek (6 maja) Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie dostępu dzieci z chorobą nowotworową do nowoczesnych metod leczenia.

Badając indywidualną sprawę braku dostępności specjalistycznej terapii dla chłopca cierpiącego na nowotwór typu neuroblastoma, RPD został poinformowany o występujących w tej dziedzinie trudnościach, wynikających z nieuregulowania problematyki niekomercyjnych badań klinicznych u dzieci, co stanowi przeszkodę we wprowadzaniu nowoczesnych programów leczenia u dzieci.

W związku z tym, że onkolodzy i hematolodzy dziecięcy podejmują wiele działań na rzecz dostępności do nowoczesnych metod leczenia dzieci i jednocześnie wskazują na brak rozwiązań w Polsce w zakresie problemu niekomercyjnych badań klinicznych, Rzecznik zwrócił się do ministra o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Więcej: www.brpd.gov.pl