PAP/Rynek Zdrowia | 29-03-2017 20:55

Przyjęto plan działań Płockiego Projektu Onkologicznego

Badania ankietowe dotyczące oceny narażenia mieszkańców Płocka (Mazowieckie) i okolic na czynniki mogące wpływać na zachorowalność na nowotwory i analiza statystyk występowania tych chorób w regionie znalazły się w planie Płockiego Projektu Onkologicznego.

Analizą dostępnych danych statystycznych dotyczących zachorowań na nowotwory w regionie, z uwzględnieniem danych ogólnopolskich, zajmie się Płockie Towarzystwo Lekarskie. Fot. Fotolia

Celem przedsięwzięcia, zainicjowanego w styczniu przez płocką Okręgową Izbę Lekarską (OIL), jest powołanie wielofunkcyjnego ośrodka onkologicznego, kształcenie kadr medycznych na potrzeby tej placówki oraz badania naukowe, a także działania profilaktyczne i edukacyjne.

Zespół koordynujący Płocki Projekt Onkologiczny, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele samorządu Płocka i powiatu płockiego, mazowieckiego urzędu marszałkowskiego, a także uczelni, instytucji i placówek medycznych działających w mieście, opracował wstępny plan zadań w ramach czterech grup roboczych: legislacyjnego, naukowego, infrastruktury i finansowego.

Jak poinformował PAP prezes OIL w Płocku Jarosław Wanecki, analizą dostępnych danych statystycznych dotyczących zachorowań na nowotwory w regionie, z uwzględnieniem danych ogólnopolskich, zajmie się Płockie Towarzystwo Lekarskie, natomiast badania ankietowe, obejmujące lokalne czynniki wpływające na zachorowalność na nowotwory, będą przeprowadzone przy udziale płockich uczelni.

- Z jednej strony chodzi o porównanie statystyk, które znajdują się w trzech różnych instytucjach: Krajowym Rejestrze Nowotworów, Instytucie Onkologii w Warszawie i Narodowym Funduszu Zdrowia. Pozwoli to zweryfikować jakie jest zagrożenie w naszym regionie różnymi nowotworami - powiedział PAP Wanecki.

Dodał: - Po drugie chodzi o badania ankietowe w zakresie oceny narażenia mieszkańców regionu na czynniki onkogenne. I tym mają zająć się płockie uczelnie. Padła propozycja by do opracowania projektów naukowych o charakterze ankietowym włączyli się także studenci" -

Obecni uczestnicy Płockiego Projektu Onkologicznego chcą rozszerzyć grono interesariuszy, zapraszając do udziału w tym przedsięwzięciu samorządy sąsiednich powiatów, przedstawicieli oświaty, organizacji pozarządowych i zakładów przemysłowych.

W planach jest także otwarcie portalu internetowego, gdzie publikowane będą bieżące informacje o realizacji projektu, w tym na temat różnego typu działań prozdrowotnych i proekologicznych.

Jedną z inicjatyw zgłoszonych w ramach Płockiego Projektu Onkologicznego jest inwentaryzacja jakości pieców grzewczych w gospodarstwach domowych, co pozwoli m.in. na oszacowanie niezbędnych nakładów finansowych na ewentualną ich wymianę. W tym celu powstać ma specjalna aplikacja w formie "ekologicznego kalkulatora". Planowane jest też spotkanie z samorządowcami, wójtami i burmistrzami z okolicznych powiatów.

- Cały program onkologiczny ma charakter kompleksowy, w związku z czym planowane i podejmowane działania muszą się wzajemnie uzupełniać - podkreślił Wanecki.

Zapowiedział, iż do końca kwietnia odbędzie się kolejne spotkanie grup roboczych, natomiast na maj planowane jest podsumowanie dotychczasowych działań przez zespół koordynujący Płocki Projekt Onkologiczny i ustalenie dalszego harmonogramu prac.

Oprócz samorządu lekarskiego do Płockiego Projektu Onkologicznego zgłosiło się dotychczas kilkanaście podmiotów i instytucji, w tym Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz uczelnie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, tamtejsza Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica i filia Politechniki Warszawskiej, a także parlamentarzyści.

Jak poinformował niedawno dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku Stanisław Kwiatkowski, do 2019 r. ma powstać przy tej placówce ośrodek radioterapii wyposażony w trzy akceleratory do leczenia i PET do diagnostyki nowotworów.

Ośrodek zapewni usługi medyczne dla co najmniej 500 tys. pacjentów z północnego Mazowsza. Projekt jego uruchomienia realizowany będzie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 80-90 mln zł. Budowa ośrodka ma rozpocząć się we wrześniu.