MZ/Rynek Zdrowia | 12-11-2019 15:01

Powstał Zespół ds. opracowania strategii protonoterapii w Polsce

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano we wtorek (12 listopada) zarządzenie szefa resortu z dnia 8 listopada 2019 r. ws. powołania Zespołu do spraw opracowania strategii protonoterapii w Polsce.

Na zdjęciu: apromienianie guza czerniaka złośliwego oka wiązką protonów Fot. Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Przewodniczącym Zespołu został prof. Krzysztof Składowski, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, a sekretarzem - Maria Wiśniewska, przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia.

Członkowie to: dr hab. Paweł Kukołowicz, konsultant krajowy w dziedzinie fizyki medycznej, prof. Jan Styczyński, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, prof. Andrzej Kawecki, konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej woj. mazowieckiego, prof. Krzysztof Roszkowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej woj. kujawsko-pomorskiego, Jakub Adamski, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia, Martyna Sułek, przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia, Jacek Siwiec, przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, dr Dorota Kiprian, przedstawiciel Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, prof. Bożenna Dembowska-Bagińska, przedstawiciel Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” oraz prof. Marek Jeżabek, przedstawiciel Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.

Zadaniem Zespołu ma być opracowanie strategii rozwoju radioterapii protonowej w długiej perspektywie czasowej, zawierającej koncepcję rozwiązań systemowych oraz działań, które przyczynią się do rozwoju stosowania radioterapii protonowej zgodnie z potrzebami zdrowotnymi oraz dowodami naukowymi w zakresie jej efektywności.

Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu MZ, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia.

Zarządzenie weszło w życie 9 listopada.

Więcej: dziennikmz.mz.gov.pl