MAK/Rynek Zdrowia | 11-02-2015 10:59

Zakopane: specjaliści o elektrokardiologii, telemedycynie i nie tylko

XXI Konferencja Szkoleniowa i XVII Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Telemedycyny PTK oraz ISHNE odbędzie się od 4 do 7 marca 2015 r. w Zakopanem.

W różnorodnym i bardzo szerokim programie konferencji zaplanowano sesje poświęcone między innymi poniższym zagadnieniom:

• EKG sportowca
• Implantowane monitory EKG - co nowego?
• Zaburzenia rytmu u chorych z wadami wrodzonymi serca
• Późne powikłania, późne dysfunkcje układów PM/ICD/CRT
• Zaburzenia rytmu w kardiologii interwencyjnej
• Dokumentacja długotrwałego monitorowania EKG
• Telemedycyna w ambulatoryjnej opiece kardiologicznej
• Holter u pacjenta ze stymulatorem i kardiowerterem
• Technologie mobilne w kardiologii - kiedy i jak skutecznie i bezpiecznie korzystać?
• Kontrowersje w leczeniu niewydolności serca z rytmem zatokowym i migotaniem przedsionków
• Ambulatoryjne monitorowanie EKG u pacjentów ze stymulatorem/ICD/CRT
• Nowe europejskie wytyczne postępowania w kardiomiopatii przerostowej.

Szczegóły i rejestracja: konferencje.senit.pl