WOK/Rynek Zdrowia | 18-10-2018 19:39

XIV Forum Rynku Zdrowia: sesja prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Podczas XIV Forum Rynku Zdrowia grono znakomitych polskich kardiologów weźmie udział w sesji dotyczącej osiągnięć i wyzwań stojących przed tą dziedziną medycyny w naszym kraju. Piątek (19 października) jest ostatnim dniem rejestracji na tegoroczne Forum Rynku Zdrowia.

Prof. Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; FOT. PTWP

Czternasta już edycja Forum Rynku Zdrowia odbędzie się w Warszawie w dniach 23 i 24 października 2018 r. To jedna z najbardziej prestiżowych, wielowątkowych debat o systemie ochrony zdrowia w naszym kraju, gromadząca co roku ponad 1000 uczestników. Trwa rejestracja na to wyjątkowe wydarzenie.

Podczas tegorocznego Forum Rynku Zdrowia odbędzie się 21 sesji o zróżnicowanej tematyce, obejmującej między innymi politykę zdrowotną, a także organizację, finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia. Na jeden z bloków tematycznych tego wydarzenia złożą się sesje dotyczące wybranych dziedzin medycyny.

Program całego Forum i rejestracja: www.forumrynkuzdrowia.pl

Jedną z dyskusji panelowych poprowadzi prof. Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, kierownik wrocławskiej Kliniki Kardiologii 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ.

Debata kardiologiczna podczas XIV Forum Rynku Zdrowia będzie, między innymi, świetną okazją do podsumowania dotychczasowej realizacji programu kompleksowej opieki nad pacjentem po zawale serca (KOS-zawał). Poniżej ramowy program tej sesji.

23 października 2018 r., godz. 15.35-17.00
Polska kardiologia - osiągnięcia i wyzwania

• Leczenie chorób sercowo-naczyniowych w Polsce - przegląd i omówienie wskaźników dotyczących zapadalności oraz wyników terapii
• Wybrane zagadnienia organizacyjne i finansowe: kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale serca (KOS-zawał) - jak się sprawdza?
• Leczenie niewydolności serca - na jakim etapie jest program KONS?
• Elektroterapia w polskiej kardiologii - czy wykorzystujemy wszystkie możliwości?

Udział w sesji zapowiedzieli (kolejność alfabetyczna):
Prof. Paweł Buszman, prezes zarządu, American Heart of Poland SA
Dr Zbigniew Eysymontt, dyrektor naczelny, Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji, były przewodniczący Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Prof. Mariusz Gąsior, kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Prof. nadzw. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. Piotr Jankowski, I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Inwazyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. Jarosław Kaźmierczak, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, kierownik, Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Prof. Krystian Wita, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii
Prof. Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

***
Redakcja Rynku Zdrowia jak co roku, podczas uroczystej Gali Forum Rynku Zdrowia wręczy wyróżnienia - "Portrety Polskiej Medycyny" - osobom i instytucjom, których aktywność przyczynia się do poprawy funkcjonowania sektora medycznego w Polsce.