WOK/Rynek Zdrowia | 24-02-2015 15:50

Przezskórne wszczepienie zastawki: mamy dobre wyniki, gorzej z dostępnością

- Pod względem efektów terapeutycznych stosowania przezcewnikowej implantacji zastawek aortalnych, jesteśmy na podobnym poziomie jak Europa Zachodnia - podkreśla prof. Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej w Instytucie Kardiologii.

- Nasze dobre wyniki potwierdzają rejestry TAVI* prowadzone w różnych krajach, także w Polsce. Niestety, u nas metodą TAVI wszczepia się obecnie 10 zastawek na 1 mln mieszkańców. Tymczasem średnia liczba tych zabiegów w Europie Zachodniej to 60-70 na 1 mln mieszkańców - informuje prof. Witkowski.

Wypowiedź zarejestrowana podczas konferencji THT Poland (Katowice, 19-20 lutego 2015 r.).

* Przezcewnikowa implantacja zastawek aortalnych (TAVI - Transcatheter Aortic Valve Implantation) to metoda małoinwazyjna, szczególnie wskazana u pacjentów z licznymi obciążeniami zdrowotnymi, dla których klasyczna operacja kardiochirurgiczna wiązałaby się z wysokim ryzykiem powikłań.