WOK/Rynek Zdrowia | 27-09-2019 07:31

Prof. Adam Witkowski wymienia priorytety Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Wznowienie prac nad Narodowym Programem Zdrowego Serca, współpraca z organizacjami pacjentów, zapewnienie finansowania realizacji zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w tym e-platformy edukacyjnej dla młodych lekarzy. To niektóre wyzwania stojące przed zarządem PTK w kadencji 2019-2021.

Prof. Adam Witkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Fot. Materiały prasowe

O najważniejszych celach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w najbliższych trzech latach mówił na konferencji prasowej prof. Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii w Instytucie Kardiologii w Warszawie, który oficjalnie przejął stery tej organizacji podczas trwającego od czwartku (26 września) w Katowicach XXIII Międzynarodowego Kongresu PTK.

Nowy prezes PTK podkreślał, że kontynuowanie prac nad stworzeniem Narodowego Programu Zdrowego Serca (NPZS) - rozpoczętych w 2017 r. - jest konieczne z kilku powodów. Wskazywał, że w ramach NPZS zdecydowanie łatwiej będzie można koordynować działania zmierzające do skuteczniejszego niż obecnie zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym w Polsce oraz osiągania coraz lepszych wyników leczenia pacjentów kardiologicznych

- NPZS znacznie ułatwi też koordynowanie różnych programów opieki nad naszymi pacjentami, takich jak już dobrze funkcjonujący program KOS-zawał, czy wprowadzany na razie pilotażowo w sześciu miastach program KONS - kompleksowej opieki nad chorymi z niewydolnością serca - mówił prof. Adam Witkowski.

Zwracał uwagę, że w Polsce - w przeciwieństwie do krajów „starej” Unii - nadal utrzymuje się bardzo niekorzystne zjawisko nadumieralności osób w wieku produkcyjnym (do 65. roku życia) z powodu chorób układu krążenia.

- Musimy wreszcie odwrócić ten fatalny trend. Dlatego Narodowy Program Zdrowego Serca powinien obejmować także prewencję pierwotną, szczególnie ważną z powodu narastającej epidemii otyłości wśród dzieci. Chcemy też poświęcić uwagę chorobom naczyń obwodowych - Polska jest krajem, gdzie amputuje się największą liczbę stóp i nóg w związku z kardiologicznymi powikłaniami cukrzycy - przypominał prezes PTK w kadencji 2019-2021.

Prof. Witkowski podkreślał, że „choroby serca i naczyń to w Polsce wciąż killer number one - najczęstsza przyczyna zgonów”. - Ważna jest w tym kontekście nasza współpraca z Ministerstwem Zdrowia i agendami rządowymi oraz organizacjami pacjentów - zaznaczył.

Przykładem współpracy z pacjentami i wsłuchiwania się w ich głos jest I Forum Serce Pacjenta, które odbędzie się w sobotę (28 września) w Katowicach, jako impreza towarzysząca XXIII Międzynarodowemu Kongresowi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

– W naszym zamyśle takie spotkania powinny odbywać się cyklicznie, stanowiąc platformę stałej współpracy środowiska kardiologów z pacjentami. Jej celem będzie m.in. tworzenie wspólnych kampanii edukacyjnych oraz wypracowywanie stanowisk w ważnych dla polskiej kardiologii kwestiach - zapowiedział prof. Adam Witkowski.

W mijającej kadencji funkcję prezesa PTK pełnił prof. Piotr Ponikowski, kierownik Katedry i Klinika Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Przypomnijmy, że podczas obradującego w środę (25 września) w Katowicach Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prezesem elektem PTK w kadencji 2019-2021 został wybrany prof. Przemysław Mitkowski z I Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.