MAK/Rynek Zdrowia | 13-10-2019 19:42

Eksperci: partnerstwo kardiologów i pacjentów jest koniecznością

Prawie 400 uczestników, ponad trzydziestu wykładowców, cztery główne bloki tematyczne. Tak w największym skrócie można podsumować I Forum "Serce Pacjenta" w Katowicach, które było częścią zakończonego niedawno XXIII Międzynarodowego Kongresowi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Podczas debaty otwierającej I Forum "Serce Pacjenta" w Katowicach; FOT. PTWP

28 września br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się pierwsza edycja prawdziwego święta serca z udziałem największych polskich kardiologów. Forum „Serce Pacjenta” stanowi odpowiedź na problem wciąż zbyt niskiej świadomości pacjentów w dziedzinie chorób sercowo-naczyniowych, a zarazem jest próbą ich aktywnego włączenia w proces terapeutyczny.

Jak wskazują eksperci, aby chory mógł zrozumieć swoje schorzenie, trzeba wyjść mu naprzeciw: mówić prostym, przystępnym językiem, tłumaczyć niezrozumiałą często terminologię medyczną i objaśniać ścieżki systemu. Wszystko to organizatorzy przewidzieli podczas I Forum „Serce Pacjenta” - w czterech blokach tematycznych: pacjent po zawale serca; pacjent z chorobą zastawki, pacjent z arytmią; pacjent z niewydolnością serca). Specjaliści poruszyli najważniejsze zagadnienia dotyczące zarówno leczenia, jak i codziennego życia z chorobą.

Na uczestników czekały również praktyczne warsztaty (pierwsza pomoc, radzenie sobie ze stresem, aktywność fizyczna pacjenta kardiologicznego, zespół kruchości w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego), a także sesja dyskusyjna „Z pacjentem w roli głównej”, gdzie prelegentami byli pacjenci opowiadający o własnych doświadczeniach - od wszczepienia kardiowertera-defibrylatora po przeszczep serca.

- W codziennej praktyce obserwujemy różny poziom świadomości i edukacji chorego - mówi prof. Ewa Straburzyńska-Migaj z I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Forum „Serce Pacjenta”.- Są pacjenci, którzy doskonale wiedzą, na czym polega istota ich choroby i jakie są ewentualne możliwości terapeutyczne, a nawet podpowiadają nam czasami, w jaki sposób chcieliby być leczeni. Z drugiej strony bardzo często spotykamy pacjenta, który na pytanie o to, jakie stosuje leki, mówi że nie wie, za to wie jego żona - dodaje prof. Ewa Straburzyńska-Migaj.

I Forum “Serce Pacjenta” to również symboliczny początek nowego etapu współpracy między Polskim Towarzystwem Kardiologicznym a organizacjami pacjentów. Jak podkreśla prof. Adam Witkowski, prezes PTK, eksperci i pacjenci potrzebują wzajemnego wsparcia swoich aktywności w działaniach edukacyjnych i systemowych - szczególnie w kwestii chorób sercowo-naczyniowych, najczęstszej przyczyny zgonów w Polsce.

- Jako Polskie Towarzystwo Kardiologiczne nie możemy nawiązać kontaktu z każdym pojedynczym chorym, stąd m.in. potrzeba współpracy z organizacjami pacjentów, które mogą dystrybuować kolejne informacje wśród swoich członków. Jednym ze wspólne prowadzonych projektów mogą być kampanie medialne. Mają potencjał dokonania zmiany w świadomości chorych, którzy dzięki nim zrozumieją np., że reklamowane szeroko suplementy diety, które są wręcz nachalnie „wciskane” we wszystkich mediach, nie stanowią rozwiązania i nie przedłużają życia czy zdrowia - tłumaczy prof. Witkowski.

Organizacjom pacjentów poświęcono oddzielną część Forum „Serce Pacjenta”. Podczas praktycznych warsztatów ich uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności w obrębie trzeciego sektora, w tym administracją i księgowością, prawem czy public relations. - Będziemy na pewno wspierać powstawanie nowych stowarzyszeń. W tej chwili organizacji skupiających pacjentów z chorobami układu krążenia jest niewiele. Dlatego przed nami stoi duże wyzwanie - zaznacza prof. Straburzyńska-Migaj.

Podczas I Forum „Serce Pacjenta” odbyła się również ekspercka debata z udziałem reprezentantów środowiska lekarskiego, pacjentów i administracji publicznej.

Wydarzenie poprzedzał XXIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Katowice, 26-28 września 2019 r.), którego integralną częścią było właśnie I Forum „Serce Pacjenta”.