PAP/Rynek Zdrowia | 05-11-2019 12:45

Dieta Mamy: resort zdrowia rozszerza katalog laboratoriów - projekt do konsultacji

Katalog laboratoriów mogących prowadzić badania żywności podawanej w szpitalach kobietom w ciąży i po porodach ma być poszerzony o laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej - przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia skierowany do konsultacji społecznych.

Fot. Shutterstock

Projekt zmienia rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy".

Wedle obowiązującego rozporządzenia, okresowe badania w ramach weryfikacji żywności są przeprowadzane przez niezależne laboratorium referencyjne. Nowy projekt zakłada poszerzenie katalogu podmiotów, które mogą prowadzić laboratoryjne badania żywności, stanowiące element weryfikacji spełniania założeń programu pilotażowego o laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W ocenie skutków regulacji wskazano, że rozszerzenie katalogu laboratoriów ułatwi realizację programu, "a jednocześnie zostanie utrzymany wysoki poziom prowadzonych badań żywności, gdyż laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej są wskazane jako właściwe do tego typu działań, w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia".

Celem pilotażu "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy" jest wdrożenie odpowiedniego modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym w oddziałach szpitalnych o profilu neonatologicznym, położniczo-ginekologicznym, ginekologicznym, patologii ciąży, położniczym, położnictwa i neonatologii, ginekologii onkologicznej a także propagowanie zasad zdrowego odżywiania.

Program zakłada, że kobiety w ciąży i w okresie poporodowym mają otrzymywać 5 posiłków dziennie przygotowanych ze świeżych i wysokiej jakości produktów spożywczych, mają być one urozmaicone, o odpowiedniej kaloryczności i zawartości składników odżywczych.

Program mogą realizować świadczeniodawcy, którzy zawrą umowę z NFZ o realizację pilotażu.

Konsultacje publiczne projektu potrwają 7 dni. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl