KWIECIEŃ 2017

 • Ostry dyżur

  Senat przyjął ustawę o sieci szpitali

  30 marca br. Senat przyjął ustawę wprowadzającą tzw. sieć szpitali. Senatorowie nie zgodzili się na poprawki opozycji, m.in. by przeprowadzić w dwóch województwach pilotaż nowych zasad finansowania szpitali. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

 • Raport

  Firmom będzie się opłacało wspierać polską gospodarkę

  Firmom będzie się opłacało wspierać polską gospodarkę

  Firmy farmaceutyczne, które zdecydują się na uruchomienie produkcji w Polsce, będą mogły liczyć na znaczne ułatwienia podczas negocjacji refundacyjnych. Budżet państwa miałby pokryć nawet 10% refundacji - zapowiedział w trakcie II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych wiceminister zdrowia KRZYSZTOF ŁANDA.

 • Od czego zależy punkt widzenia

  Od czego zależy punkt widzenia

  O nowelizacji ustawy refundacyjnej i ustawy o prawach pacjenta, pracach nad ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej i tzw. sieci szpitali, mówił minister zdrowia KONSTANTY RADZIWIŁŁ w trakcie wystąpienia wyemitowanego podczas sesji inaugurującej II Kongres Wyzwań Zdrowotnych.

 • Opieka koordynowana? Chyba tędy droga

  Opieka koordynowana? Chyba tędy droga

  Opieka koordynowana bywa porównywana do dawnych ZOZ-ów i systemu Siemaszki z czasów PRL. - Nie ma nic wspólnego z tamtym systemem. Proponowane rozwiązanie jest właściwe, ale wymaga rozsądnego wprowadzania i nie mniejszych niż dotąd pieniędzy - odpowiadają zwolennicy kompleksowej opieki nad pacjentem.

 • Jak zmienimy POZ? Jest czas na dyskusję...

  Jak zmienimy POZ? Jest czas na dyskusję...

  Kto i na jakim etapie będzie koordynował drogę pacjenta w systemie, jak ma funkcjonować budżet powierzony, jak mierzyć jakość w POZ. To niektóre pytania, na które starali się odpowiedzieć eksperci podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

 • Zakład o dwie skrzynki jabłek

  Zakład o dwie skrzynki jabłek

  Jeśli za rok szpitale będą miały wyższą stawkę za punkt, to deklaruję, że za rok, podczas III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, wręczę wiceministrowi zdrowia MARKOWI TOMBARKIEWICZOWI i prezesowi NFZ ANDRZEJOWI JACYNIE po skrzynce najlepszych jabłek - zapowiedział MAREK WÓJCIK, ekspert Związku Powiatów Polskich i Związku Miast Polskich, były wiceminister cyfryzacji.

 • Prawo

  Zmiany w relacjach lekarzy z przemysłem

  Zmiany w relacjach lekarzy z przemysłem

  W ramach II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jedna z sesji, zorganizowana przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych Polmed, poświęcona została działaniom antykorupcyjnym podejmowanym w ochronie zdrowia oraz zmianom, jakie następują w kontaktach lekarzy z przemysłem medycznym.

 • Ryzyko prawne jest zawsze, ale można je zminimalizować

  Ryzyko prawne jest zawsze, ale można je zminimalizować

  Organizacja ISO wprowadziła normę 37001, która zawiera wymagania i wytyczne dotyczące tworzenia, wdrażania, utrzymania i poprawy systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Posiadanie tego certyfikatu jest niezwykle ważne również dla jednostek ochrony zdrowia.

 • Farmacja

  Nadal za dużo importujemy

  Nadal za dużo importujemy

  Branża farmaceutyczna zajmuje 21. miejsce w zestawieniu największych sektorów przemysłowych w Polsce. - Jednak ma szalenie ważną i unikalną cechę - patrząc na udział tego sektora w wydatkach na badania i rozwój, farmacja jest prymusem - ocenił MACIEJ SOBOLEWSKI z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator programu Smart Economy podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

 • Nie wszystkie suplementy muszą być w aptece

  Nie wszystkie suplementy muszą być w aptece

  Resort zdrowia od pewnego czasu sygnalizuje propozycje rozwiązań dotyczących obrotu suplementami diety: opłaty za powiadomienia o wprowadzeniu do sprzedaży, zakaz reklamy zawierającej fałszywe treści, niebieski pasek na opakowaniach suplementów, by były łatwo odróżniane od leków, wyraźna ekspozycja leków od suplementów w aptece.

 • Dokąd zmierza rynek apteczny

  Dokąd zmierza rynek apteczny

  - Rolą ministra zdrowia jest znalezienie takiej równowagi, która byłaby najlepsza z punktu widzenia społecznego i pogodziłaby w sposób optymalny sprzeczne wartości - zadeklarował wiceminister zdrowia KRZYSZTOF ŁANDA, mówiąc o zmianach czekających rynek apteczny.

 • Usługi medyczne

  Poważne wyzwania dla systemu

  Poważne wyzwania dla systemu

  Złamania osteoporotyczne bywają skomplikowane, jest ich coraz więcej i dotykają najczęściej pacjentów w zaawansowanym wieku. Takie połączenie sprawia, że proces leczenia stawia przed ortopedami i całą ochroną zdrowia wiele trudnych wyzwań.

 • Choroba, która wymaga współpracy różnych specjalistów

  Choroba, która wymaga współpracy różnych specjalistów

  - Każdy pacjent, u którego lekarz pierwszego kontaktu stwierdzi cukrzycę, powinien zostać następnie skierowany do okulisty - mówił na II Kongresie Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 9-11 marca) prof. KRZYSZTOF STROJEK, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii.

 • Dynamiczny rozwój obrazowania

  Dynamiczny rozwój obrazowania

  Radiologia, która jest częścią diagnostyki obrazowej, zespala wiele specjalności. Według szacunków, co najmniej 70% rozpoznań stawianych albo potwierdzanych jest dzięki różnym metodom z zakresu diagnostyki obrazowej, a np. w neurochirurgii czy medycynie urazowej jest to 100%.

 • Terapia behawioralna? Nie, u nas od razu farmakoterapia

  Terapia behawioralna? Nie, u nas od razu farmakoterapia

  Na cukrzycę choruje już 2,5 mln Polaków. U większości chorych występuje cukrzyca typu 2, w przypadku której istnieją skuteczne sposoby zapobiegania. Ale czy to jest rolą diabetologów? - zastanawiał się prof. GRZEGORZ DZIDA z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podczas sesji "Diabetologia - problem zdrowotny i społeczny" w ramach II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

 • Możemy wygrać tę batalię

  Możemy wygrać tę batalię

  - Mamy coraz szersze spektrum terapii przeznaczonych dla pacjentów z deficytami neurologicznymi. Specjaliści wielkie nadzieje wiążą między innymi z terapią przy użyciu komórek macierzystych - podkreślają neurolodzy.

 • Diagnoza, leczenie, rehabilitacja

  Diagnoza, leczenie, rehabilitacja

  Największą wadą pakietu onkologicznego było wdrożenie systemu, do którego nie zostało przekonane środowisko i który nie miał odpowiedniego finansowania - mówili uczestnicy jednej z dwóch sesji poświęconych onkologii w ramach II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

 • Będzie pakiet od serca

  Będzie pakiet od serca

  - Pilna potrzeba wprowadzenia pakietu zawałowego, który zapewni m.in. szeroki dostęp do rehabilitacji kardiologicznej, to jedna z ważniejszych obecnie kwestii w polskiej kardiologii - podkreślali eksperci podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

 • Kilka praktycznych sugestii specjalistów

  Podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 9-11 marca 2017 r.) na swoje warsztaty zapraszali znani specjaliści z zakresu onkologii, ortopedii i pulmonologii, geriatrii, diabetologii i okulistyki. Podkreślali, że lekarze rodzinni są dla nich nieocenionymi partnerami w leczeniu i prowadzeniu pacjentów.

 • Są sukcesy, ale obaw nie brakuje

  Są sukcesy, ale obaw nie brakuje

  Położnicy, neonatolodzy, szefowie szpitali i przedstawiciel NFZ rozmawiali podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach (Health Challenges Congress, 9-11 marca 2017 r.) o sukcesach i problemach w opiece perinatalnej i okołoporodowej w Polsce. Zadowoleniu z osiągnięć towarzyszyły pytania i obawy o dalsze losy wypracowanych rozwiązań.

 • Nie limitujmy procedur ratujących życie

  Nie limitujmy procedur ratujących życie

  2,5 mln Polaków cierpi na przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych. 600 tys. to pacjenci z krytycznym niedokrwieniem i tu wciąż mamy przypadki limitowania procedur, które de facto ratują życie - alarmuje prof. GRZEGORZ OSZKINIS, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

 • Nadzieje na dostęp do właściwej opieki

  Nadzieje na dostęp do właściwej opieki

  Szacuje się, że do tej pory rozpoznano ponad 8 tysięcy chorób rzadkich. Z ich powodu cierpi nawet 2 miliony Polaków. Ta liczna grupa i leczący ich specjaliści od lat zabiegają o dostęp do właściwej opieki medycznej.

 • Można leczyć bardziej efektywnie

  Można leczyć bardziej efektywnie

  - Schorzenia pulmonologiczne można leczyć coraz bardziej skutecznie. Problemem pozostają jednak m.in. trudności z postawieniem prawidłowego rozpoznania, dostępem do skutecznego leczenia, a także braki w rozwiązaniach systemowych - wskazywali eksperci podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 9-11 marca 2017 r.).

 • Opieka koordynowana w hematoonkologii

  Opieka koordynowana w hematoonkologii

  Za kluczowy czynnik efektywności systemu opieki w hematoonkologii uznany został przez ekspertów dostęp do nowoczesnych terapii - mówiła dr MAŁGORZATA GAŁĄZKA-SOBOTKA, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

 • Komentarze

 • Finanse i zarządzanie

  Sieć szpitali? Są też inne problemy

  Sieć szpitali? Są też inne problemy

  Luka pokoleniowa w wielu specjalnościach lekarskich, trudności z pozyskiwaniem pieniędzy na inwestycje, permanentnie zmieniające się przepisy. Planowana tzw. sieć szpitali to ważna regulacja, ale szefowie polskich lecznic mają więcej twardych orzechów do zgryzienia.

 • Wiemy, jak ocenić inwestycje, ale czy one są potrzebne?

  Wiemy, jak ocenić inwestycje, ale czy one są potrzebne?

  Wiele uwagi podczas sesji "Zdrowy szpital", zorganizowanej w ramach II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress, Katowice, 9-11 marca) poświęcono Instrumentowi Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) i znaczeniu tego narzędzia w planowaniu szpitalnych inwestycji.

 • Wyroby medyczne

  Wszyscy oczekują zmian, ale...

  Wszyscy oczekują zmian, ale...

  Zasady dotyczące finansowania wyrobów medycznych w Polsce wymagają poważnych zmian - zgodnie podkreślali uczestnicy jednej z sesji podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

 • Technologie informacyjne

  Telekardiologia ma przyszłość

  Telekardiologia ma przyszłość

  Podczas sesji "Rozwiązania telemedyczne w kardiologii" w ramach II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 9-11 marca 2017 r.) eksperci podkreślali, że telemedycyna jest korzystnym rozwiązaniem zarówno dla pacjenta, lekarza, jak i płatnika świadczeń.

 • Nie można zadekretować e-zdrowia

  Nie można zadekretować e-zdrowia

  W proces projektowania, tworzenia, a przede wszystkim wdrażania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, powinny być jak najszerzej zaangażowane te podmioty, które na koniec mają z tych danych korzystać. Odgórne dekretowanie i wdrażanie systemów e-zdrowia to duże ryzyko porażki i ogromnego marnotrawstwa środków.

 • Telemedycyna jest już legalna

  Telemedycyna jest już legalna

  Telemedycyna stała się pełnoprawnym narzędziem, po które mogą sięgać polscy lekarze. Barier legislacyjnych wprawdzie już nie ma, ale do pełnego wykorzystania możliwości tkwiących w takich rozwiązaniach droga jest jeszcze daleka.

 • Polityka zdrowotna

  Z tym wreszcie trzeba coś zrobić

  Z tym wreszcie trzeba coś zrobić

  Zanieczyszczenie powietrza ma nie tylko negatywne konsekwencje zdrowotne, ale także społeczne i ekonomiczne. Dlatego sesja na ten temat, zorganizowana w ramach II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, miała charakter interdyscyplinarny - zgromadziła przedstawicieli różnych środowisk.

 • Odwrócona piramida demograficzna zawali się z wielkim hukiem?

  Odwrócona piramida demograficzna zawali się z wielkim hukiem?

  Jak przeciwdziałać niekorzystnym tendencjom demograficznym, przerwać błędne koło rosnącego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze i zdrowotne, dużych kolejek, ale małych wydatków i rosnących problemów z kadrą? Starzejące się społeczeństwo już dziś rodzi ogromne wyzwania dla lekarzy, pielęgniarek, polityków i pracodawców.

 • Życie po NFZ będzie łatwiejsze?

  Życie po NFZ będzie łatwiejsze?

  Wypełniona po brzegi sala i żywe reakcje publiczności towarzyszyły sesji podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC 2017) w Katowicach poświęconej m.in. przyszłości NFZ, sieci szpitali i przejściu na budżetowy model finansowania świadczeń.

WYSZUKAJ W TREŚCI MAGAZYNU

PRENUMERATA RYNKU ZDROWIA

 • Prenumerata roczna już od 80 złotych!
 • Zniżki przy prenumeracie wielu egzemplarzy
 • Specjalna wersja dla lekarzy i farmaceutów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na Twój e-mail

Rynekzdrowia.pl: polub nas na Facebooku

Rynekzdrowia.pl: dołącz do nas na Google+

Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

POLECAMY W PORTALACH

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.