2017

 • Ostry dyżur

  Prezydent: reforma ochrony zdrowia nie w jednej kadencji

  To jest proces niezwykle trudny. Obawiam się, że pewnie nie da się go zrealizować w czasie jednej kadencji parlamentu. Z uwagi na obiektywne kwestie będzie realizowany znacznie dłużej - ocenił prezydent Andrzej Duda na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, komentując zmiany w ochronie zdrowia.

 • Masowo wypowiedzą klauzulę opt-out?

  Masowo wypowiedzą klauzulę opt-out?

  Lekarze będą wypowiadać klauzulę opt-out, która pozwala pracować dłużej, niż przewidują obowiązujące normy -zapowiedzieli 30 października lekarze-rezydenci. Co na to dyrektorzy szpitali? Czy będą w stanie zapewnić normalne funkcjonowanie szpitali?

 • Raport

  Czy kolejki mogą być krótsze?

  Czy kolejki mogą być krótsze?

  Sieć szpitali nie jest remedium na skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na świadczenia. Konieczne są inne jeszcze zmiany organizacyjne w systemie i wzrost nakładów - wynika z dyskusji, jaką podczas XIII Forum Rynku Zdrowia prowadzili goście sesji "Za czym kolejka ta stoi? Dostępność świadczeńopieki zdrowotnej w Polsce".

 • To będzie lekowa ewolucja

  To będzie lekowa ewolucja

  - Wobec kształtu polityki lekowej nie będę stosował podejścia rewolucyjnego, tylko ewolucyjne. Chcemy, aby była oparta na wskaźnikach epidemiologicznych występujących wyłącznie w Polsce, ale jednocześnie realizowana w oparciu o metodykę wyznaczoną przez Światową Organizację Zdrowia - zapowiada wiceminister zdrowia MARCIN CZECH.

 • Od izby przyjęć do wypisu

  Od izby przyjęć do wypisu

  - Sieć szpitali i ich ryczałtowanie to nie jest powrót do finansowania budżetowego w socjalistycznym stylu - zapewnił wiceminister zdrowia Piotr Gryza podczas sesji "Od izby przyjęć do wypisu, cz. I" w trakcie XIII Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 23-24 października).

 • Pieniądze będą, ale trzeba poczekać

  Pieniądze będą, ale trzeba poczekać

  Za nami rekordowa, trzynasta edycja Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 23-24 października 2017 r.). Prawie 1300 zarejestrowanych gości, 140 prelegentów, 21 sesji, dwa dni obrad - tak w największym skrócie można podsumować tegoroczne spotkanie w stołecznym hotelu Sheraton.

 • Farmacja

  Zbudujmy innowacyjny ekosystem

  Zbudujmy innowacyjny ekosystem

  - Prace nad nowelą ustawy refundacyjnej trwają już od wielu miesięcy, teraz głównie po stronie Ministerstwa Rozwoju. Chcemy dodać naszą część do ustawy, czyli przyjąć korzystne zachęty dla przedsiębiorców inwestujących w sektor farmaceutyczny - wskazuje wiceminister zdrowia MARCIN CZECH.

 • Dialog, stabilne prawo, większy budżet

  Dialog, stabilne prawo, większy budżet

  - Nie da się w sposób kompleksowy i odpowiedzialny tworzyć polityki lekowej i polityki zdrowotnej przy tak ograniczonym budżecie,jaki jest w Polsce. Wówczas ta polityka opiera się na wybieraniu mniejszego zła, co obserwujemy od wielu lat w naszym kraju- mówi WIKTOR JANICKI, dyrektor generalny Roche Polska Sp. z o.o.

 • Usługi medyczne

  Wyzwania terapeutyczne i organizacyjne

  Wyzwania terapeutyczne i organizacyjne

  17 centrów onkologii, placówek o najwyższej referencyjności, świadczących usługi w zakresie 50 proc. wszystkich świadczeń onkologicznych dla polskich pacjentów, jest obecnie zadłużonych na kwotę ponad 500 mln zł - informował 23 października dr JANUSZ MEDER podczas sesji "Onkologia - wyzwania terapeutyczne i organizacyjne" podczas XIII Forum Rynku Zdrowia.

 • Co z tą niestabilną dusznicą?

  Co z tą niestabilną dusznicą?

  Zmiany wycen niektórych procedur w kardiologii interwencyjnej były jednym z gorących tematów sesji poświęconej sukcesom i wyzwaniom w tej dziedzinie medycyny podczas XIII Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 23-24 października 2017 r.).

 • Pacjenci z nowotworami krwi - możemy dla nich zrobić więcej

  Pacjenci z nowotworami krwi - możemy dla nich zrobić więcej

  - Bardzo istotne jest wyodrębnienie z zakresu opieki onkologicznej zagadnienia hematoonkologii, bowiem wyzwania w tym zakresie są nieco inne - mówiła dr MAŁGORZATA GAŁĄZKA-SOBOTKA podczas sesji "Hematoonkologia - kierunki doskonalenia opieki nad pacjentami z nowotworami krwi" w ramach XIII Forum Rynku Zdrowia.

 • Nie marnujmy efektów terapii

  Nie marnujmy efektów terapii

  - AOTMiT wraz z zespołem ekspertów realizuje projekt, którego celem jest zarekomendowanie resortowi zdrowia szeregu zmian w rehabilitacji. Na pewno potrzeba kompleksowego podejścia, lepszego finansowania i ułatwień w kontraktowaniu świadczeń - zaznaczają zgodnie specjaliści.

 • Systemowe wsparcie pilnie potrzebne

  Systemowe wsparcie pilnie potrzebne

  - Tworzony obecnie projekt "Planu dla chorób rzadkich. Działania operacyjne na lata 2017-2019" w ograniczonym budżecie MZ, znajduje rozwiązania, które pomogą chorym cierpiącym na schorzenia rzadkie i ich rodzinom - powiedziała GABRIELA SUJKOWSKA, dyrektor Wydziału Taryfikacji w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, podczas sesji "Genetyczne choroby ultrarzadkie - czy potrafimy wygrać walkę z czasem" na XIII Forum Rynku Zdrowia.

 • Co robić, aby nie tracić tchu?

  Co robić, aby nie tracić tchu?

  Pod względem liczby przypadków choroby płuc są w Polsce - od co najmniej 15 lat - drugą, najszybciej rozwijającą się grupą schorzeń - podkreślają eksperci. Za ten stan rzeczy odpowiadają przede wszystkim smog i dym tytoniowy.

 • Do oceny jakości potrzebujemy danych

  Do oceny jakości potrzebujemy danych

  - Temat jakości w ochronie zdrowia nadal wybrzmiewa w zbyt małym zakresie - ocenia Fundacja Onkologia 2025, która opublikowała właśnie raport "Jakość w ochronie zdrowia na przykładzie wytycznych do akredytacji breast units".

 • Przybywa skutecznych terapii, gorzej z ich dostępnością

  Według Krajowego Rejestru Nowotworów rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce. Choruje na niego co piąty pacjent onkologiczny i co dziesiąta pacjentka. W 2014 r. rak płuca był przyczyną większej liczby zgonów niż - łącznie - rak piersi, jelita grubego i prostaty.

 • Przegląd

  Nagroda Animus Fortis - czas nadsyłania z głoszeń

  Dla ratownika - za osobiste męstwo w czasie akcji ratowniczej lub dla przedstawiciela instytucji, która znacząco wpłynęła na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. W takich kategoriach przyznawana będzie Animus Fortis (Mężny Duch) - informuje Wojskowy Insytut Medyczny.

 • OZZL pomoże finansowo protestującym?

  7 listopada Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy ustali szczegóły możliwej pomocy dla tych lekarzy, którzy po wypowiedzeniu klauzuli opt-out znajdą się w trudnej sytuacji finansowej - poinformował 6 listopada PAP szef OZZL KRZYSZTOF BUKIEL.

 • Porada dietetyczna do koszyka świadczeń?

  Rzecznik praw dziecka MAREK MICHALAK chce wprowadzenia porady żywieniowo- -dietetycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych. Przytacza przy tym dane, z których wynika, że co ósme dziecko w Polsce jest otyłe lub ma nadwagę.

 • Eksperci o dopłatach do operacji zaćmy

  - Pacjenci powinni mieć możliwość dopłaty do ponadstandardowej operacji z wykorzystaniem droższych, bardziej nowoczesnych soczewek - przekonywali 6 listopada eksperci podczas spotkania prasowego w Warszawie.

 • Komentarze

  Biurokracja utrudnia leczenie naszych pacjentów

  Biurokracja utrudnia leczenie naszych pacjentów

  Odnoszę wrażenie, że w trakcie dyskusji dotyczących organizacji systemu ochrony zdrowia, w tym jej informatyzacji, wciąż zbyt mało mówimy o konkretnych i bardzo uciążliwych przykładach przerośniętej do granic biurokracji, z którą muszą zmagać się polscy lekarze.

 • Ochrona zdrowia wymaga działań ponad podziałami

  Ochrona zdrowia wymaga działań ponad podziałami

  Trudno osiągnąć kompromis, kiedy w debacie nad kształtowaniem systemu opieki zdrowotnej padają dane, które nie pochodzą z rzetelnych, miarodajnych źródeł. Konsensus w ochronie zdrowia jest bardzo potrzebny, ale wymaga działań ponad politycznymi podziałami. Dotyczy to, między innymi, prac nad ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej.

 • Wyroby medyczne

  Kryterium ceny ma się dobrze

  Kryterium ceny ma się dobrze

  Od ponad siedmiu lat Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED prowadzi projekt MedKompas. Jego celem jest przybliżenie i pokazanie, jak ważne jest stosowanie antykorupcyjnej polityki compliance w szpitalach, a także jakie zagrożenia mogą wynikać z braku takich działań.

 • Aparatura jest, a co z wyceną?

  Aparatura jest, a co z wyceną?

  - Czy potrafimy, lecząc nasze pacjentki, konkurować z najlepszymi ośrodkami w Europie? Pod względem kompetencji naszych lekarzy na pewno tak. Pod względem podstawowej aparatury medycznej również - mówił na sesji poświęconej wyrobom medycznym podczas XIII Forum Rynku Zdrowia prof. MACIEJ BANACH, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

 • Technologie informacyjne

  Strategia i proste narzędzia

  Strategia i proste narzędzia

  Ministerstwo Zdrowia razem z Ministerstwem Cyfryzacji pracują nad nową strategią dotyczącą e-zdrowia na lata 2018-2022. Zamiast nowych planów i projektów świadczeniodawcy oczekują jednak wdrożenia zapowiadanych od lat prostych narzędzi, które miały wprowadzić polską służbę zdrowia w technologiczny XXI wiek.

 • Młodzi oczekują, nie proszą

  Młodzi oczekują, nie proszą

  O różnych, także mniej znanych, ale istotnych aspektach dygitalizacji szpitali i innych placówek medycznych rozmawiali uczestnicy sesji "Polskie e-zdrowie, część II" podczas XIII Forum Rynku Zdrowia.

 • Korzystajmy z tego potencjału

  Korzystajmy z tego potencjału

  Według szacunkowych prognoz ekspertów, do 2025 roku wartość globalnego rynku telemedycyny wyniesie 80 mld dolarów. Czy w Polsce są już warunki pozwalające w pełni wykorzystać możliwości tkwiące w takich rozwiązaniach?

 • Polityka zdrowotna

  Polski rynek wyrobów medycznych wymaga rozsądnej reformy

  Polski rynek wyrobów medycznych wymaga rozsądnej reformy

  Pacjent w Polsce nie może dopłacić z własnej kieszeni do zakupu wyrobu medycznego wyższej jakości, a tym samym pozbawiony jest wyboru metody, którą jest leczony - mówi WOJCIECH SZEFKE, prezes zarządu Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed.

 • Program szczepień nie jest zagrożony

  Program szczepień nie jest zagrożony

  - Polska, w porównaniu z innymi krajami, nadal ma bardzo dobry wskaźnik wyszczepialności, który świadczy o tym, że pomimo kilkukrotnego wzrostu w ostatnich latach liczby osób uchylających się od szczepień, to zjawisko wciąż stanowi margines - mówił MAREK POSOBKIEWICZ, główny inspektor sanitarny, podczas sesji "Szczepienia w systemie zdrowia publicznego" na XIII Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 23-24 października 2017 r.).

 • Dialogu jeszcze się uczymy

  Dialogu jeszcze się uczymy

  Protest rezydentów w październiku br. pokazał, że rządzący i interesariusze systemu, choć rozmawiają ze sobą, zbyt często kończą konsultacje bez konsensusu, co doprowadza do nieakceptowanych rozwiązań prawnych i kryzysowych sytuacji - zgodzili się goście XIII Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 23-24 października 2017 r.), uczestniczący w sesji "Dialog społeczny w ochronie zdrowia".

 • Jakość regulacji do poprawki

  Jakość regulacji do poprawki

  Szybkie tempo legislacji, brak konsultacji społecznych i zapisanych w ustawach mierzalnych rezultatów - takie są główne przyczyny słabej jakości stanowionego prawa w Polsce, także w naszej ochronie zdrowia - wskazywali eksperci podczas XIII Forum Rynku Zdrowia.

 • Bakterie nie uznają certyfikatów

  Bakterie nie uznają certyfikatów

  Czy dyrektorzy publicznych szpitali zarządzają, czy już tylko administrują lecznicami? - to jedno z pytań, które padły podczas XIII Forum Rynku Zdrowia na sesji zatytułowanej "Od izby przyjęć do wypisu, część II".

 • Opieka koordynowana? Łatwo powiedzieć, trudniej zacząć

  Opieka koordynowana? Łatwo powiedzieć, trudniej zacząć

  Pierwsze wdrożenia opieki koordynowanej pokazały, że świadczeniodawcy obawiają się tej nowości. Ważne jest, aby wprowadzanie kolejnych projektów poprzedzała ciągła wymiana informacji pomiędzy ekspertami a płatnikiem oraz refleksja nad realnością przyjmowanych rozwiązań - wynika z dyskusji, jaką na XIII Forum Rynku Zdrowia prowadzili goście sesji "Koordynowana opieka zdrowotna".

WYSZUKAJ W TREŚCI MIESIĘCZNIKA

PRENUMERATA RYNKU ZDROWIA

 • Prenumerata roczna już od 80 złotych!
 • Zniżki przy prenumeracie wielu egzemplarzy
 • Specjalna wersja dla lekarzy i farmaceutów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na Twój e-mail

Rynekzdrowia.pl: polub nas na Facebooku

Rynekzdrowia.pl: dołącz do nas na Google+

Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

POLECAMY W PORTALACH