2017

 • Raport

  Elektroniczna dokumentacja medyczna - czy wszyscy są gotowi do startu?

  1 stycznia 2019 r. ma wejść w życie obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji cyfrowej. Taki wymóg miał być wprowadzony już w roku 2014. Czy kolejne prolongaty "godziny zero" spowodowały, że lecznice są już gotowe podjąć to wyzwanie? Publikujemy odpowiedzi ekspertów na to pytanie.

 • Rozkręca się pilotaż e-recept

  W Siedlcach i Skierniewicach pilotaż e-recepty trwa od maja, we wrześniu dotrze do Krynicy Zdroju (woj. małopolskie), a następnie Polanicy Zdroju (woj. dolnośląskie), Pleszewa (woj. wielkopolskie) i Chełma (woj. lubelskie). Zapytaliśmy resort zdrowia i samorządy - aptekarski i lekarski - o wnioski oraz opinie w oparciu o pierwsze doświadczenia w wydawaniu i realizacji e-recept.

 • Informatyczne trendy i oczekiwania

  Jakie są główne trendy w rozwoju rozwiązań informatycznych dla szpitali i innych placówek ochrony zdrowia? W jakim kierunku zmierzają oczekiwania w tym zakresie - zarówno lekarzy, pielęgniarek, jak i osób zarządzających szpitalami? Na to pytanie odpowiadają przedstawiciele dostawców systemów informatycznych dla sektora medycznego.

 • Od dygitalizacji nie ma odwrotu

  O projekcie P1, czyli "Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych", zrobiło się ostatnio ciszej. To jeden z efektów zmiany podejścia do realizacji tego przedsięwzięcia. Ponad trzy lata temu resort zdrowia wprowadził nowy harmonogram realizacji projektu, ograniczył nieco jego skalę i podzielił na kilka etapów.

 • Prawo

  RODO w branży medycznej

  Kilkustronicowy poradnik na temat RODO przygotowywany przez Grupę roboczą ds. ochrony danych osobowych, działającą przy Ministerstwie Cyfryzacji może być w branży medycznej bestsellerem. Do lektury mobilizują choćby wysokie kary finansowe za nieprzestrzeganie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

 • Farmacja

  Spadająca liczba aptek to już stały trend?

  W opinii ekspertów, tzw. przepisy AdA ("Apteka dla Aptekarza") zabetonowały rynek i otworzyły przestrzeń do kolejnych działań w tym sektorze. Niezależnie od powodów zamykania aptek, w ciągu najbliższych lat rynek apteczny będzie stawał się rynkiem farmaceutów. Wydaje się, że bez takiego trendu nie byłoby możliwe otwarcie portfela refundacyjnego w tym obszarze: w postaci płatnych usług w ramach opieki farmaceutycznej lub negocjacji dotyczących płatnych dyżurów za nocną i świąteczną gotowość aptek do wydawania leków.

 • Polityka lekowa: wzmocniony nadzór farmaceutyczny, stabilny poziom finansowania leków

  Cele strategiczne określone w dokumencie "Polityka lekowa państwa" to, między innymi, zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne, zapewnienie bezpieczeństwa lekowego obywateli, systematyczne poprawianie stanu zdrowia populacji dzięki optymalizacji wydatków publicznych, wzmacnianie sektora farmaceutycznego i skuteczny nadzór na obrotem lekami. Co proponuje resort zdrowia, aby to zrealizować?

 • Usługi medyczne

  Powstanie baza zdrowotnych programów i kampanii społecznych

  Przygotowanie, realizacja i ocena skuteczności kampanii społecznych dotyczących zdrowia były tematem jednej z sesji tegorocznej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Uczestnicy dyskusji omówili, między innymi, wybrane kampanie społeczne dotyczące: kardiologii, onkologii, chorób przewlekłych oraz promowania aktywności fizycznej.

 • Trzeba uprościć programy lekowe dla SM

  - Programy lekowe adresowane do chorych na stwardnienie rozsiane (SM) powinny zostać uproszczone. Te, które są dziś dostępne, są bardzo skomplikowane i nie do końca oparte o dane naukowe - zaznacza prof. KRZYSZTOF SELMAJ, kierownik Katedry Neurologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Centrum Neurologii w Łodzi.

 • Resort zdrowia odpowiada na pytania ekspertów dotyczące leczenia pacjentów z SM

  Podczas debaty redakcyjnej Rynku Zdrowia pt. "Stwardnienie rozsiane: w jakim miejscu jesteśmy i dokąd zmierzamy?" specjaliści rozmawiali m.in. o tym, w jaki sposób poprawić organizację leczenia polskich pacjentów z SM. Pytania ekspertów, które stawiano podczas dyskusji, skierowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia. Publikujemy odpowiedzi resortu.

 • MZ zapowiada wdrożenie sieciowej opieki w onkologii

  - Ministerstwo Zdrowia zapowiada duże zmiany w systemie opieki onkologicznej. Powstanie Krajowa Sieć Onkologiczna, która umożliwi skuteczniejszą walkę z nowotworami - mówił 2 sierpnia minister ŁUKASZ SZUMOWSKI podczas konferencji w Warszawie.

 • Nowe leki korzystnie wpływają na skuteczność hormonoterapii w raku piersi

  - Obecnie uważa się, że rak piersi powoli przeradza się w chorobę przewlekłą, która podobnie jak wiele innych chorób w pewnym stopniu ogranicza pacjenta, ale jednak nie doprowadza do jego śmierci w szybkim tempie - mówi dr AGNIESZKA JAGIEŁŁO-GRUSZFELD z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

 • Chorzy na mukowiscydozę pilnie potrzebują systemowych rozwiązań

  - Choć w ostatnich latach udało się odnotować istotny postęp w terapii chorych na mukowiscydozę, to jednak w dalszym ciągu żyją oni średnio o 10 lat krócej niż pacjenci w bardziej rozwiniętych regionach świata. To wina braku systemowych rozwiązań w opiece medycznej nad tą grupą chorych - wyjaśnia prof. DOROTA SANDS, prezes Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy, kierownik Zakładu Mukowiscydozy w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie i kierownik Centrum Leczenia Mukowiscydozy Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym.

 • Skutki lekceważenia cukrzycy często są tragiczne

  - Mam ambicję, aby włączyć Polskę do naszego globalnego programu Cities Changing Diabetes. Cukrzyca jest poważnym problemem, zwłaszcza w dużych miastach. To naprawdę duże wyzwanie zarówno dla systemu opieki zdrowotnej, jak i pod względem społecznym - mówi KATARZYNA KACPERSKA, dyrektor generalna Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

 • Uzyskać efekt odporności populacyjnej

  - Od kilku lat, w wyniku wprowadzonych w Kielcach powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom, obserwujemy tam efekt odporności populacyjnej, gdzie redukcję nosicielstwa oraz zachorowań udało się uzyskać właśnie dzięki wprowadzeniu szczepień u małych dzieci - mówi prof. WALERIA HRYNIEWICZ, była konsultant krajowa w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, przewodnicząca Zespołu Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.

 • Dyskusja specjalistów o stanie polskich serc

  Mimo ogromnych sukcesów polskiej kardiologii, m.in. stworzenia systemu skutecznego, interwencyjnego leczenia zawału serca, choroby sercowo-naczyniowe pozostają w Polsce dominującą przyczyną zgonów. Dlaczego tak się dzieje? Jak poprawić w naszym kraju wskaźniki dotyczące tzw. śmiertelności odległej pacjentów kardiologicznych - po kilku latach od wypisu ze szpitala?

 • Co zmiany w fizjoterapii przyniosą pacjentom?

  Ministerstwo Zdrowia konsultuje rozporządzenie potwierdzające samodzielność fizjoterapeutów. Zlecenie zabiegów przez lekarza nie będzie konieczne, to sami fizjoterapeuci mają je zaplanować. Resort zamierza też wprowadzić pilotaż testujący nowe rozwiązania wśród ok. 4 tys. chorych. Co te zmiany przyniosą pacjentom?

 • Jeden program lekowy ułatwiłby terapię pacjentów z SM

  Obecnie w Polsce dostęp do terapii dla pacjentów chorych na SM jest na bardzo dobrym poziomie i nie odbiega od europejskich standardów. Różnorodność leków, do których lekarze i chorzy mają dostęp, sprawia, że zbliżamy się do personalizacji leczenia chorych ze stwardnieniem rozsianym (SM) - podkreślali eksperci w trakcie debaty Rynku Zdrowia dotyczącej m.in. leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce.

 • Komentarze

  Wysyłkowa sprzedaży leków na receptę wymaga obostrzeń

  Przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej leków są de facto martwe. Nadal istnieją blokady prawne w postaci art. 103 ustawy Prawo farmaceutyczne, które za sprzedaż wysyłkową leków wydawanych z przepisu lekarza nakładają kary cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

 • Konsolidacja szpitali klinicznych w Warszawie to konieczność

  1 stycznia 2019 r. ruszy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM, które powstanie w efekcie konsolidacji trzech stołecznych szpitali klinicznych - przy ul. Banacha, Lindleya oraz Żwirki i Wigury. Ich zadłużenie już teraz wynosi 815 mln zł, a w ciągu dwóch lat urośnie do miliarda. Konsolidacja to dla nich jedyny ratunek i z pewnością nie jest ona "dzika".

 • Finanse i zarządzanie

  Koszty pośrednie trzeba liczyć, ale czy zawsze uwzględniać?

  Na poziomie ogólnych deklaracji i gładkich formułek jest pełna zgoda, że w wydatkach na ochronę zdrowia powinno się uwzględniać także koszty pośrednie. To znaczy takie, które związane są z absencją chorobową, spadkiem produktywności, wypłacaniem rent, zasiłków itd. Spory zaczynają się, gdy padają pytania o konkrety - jak je wyliczyć i jak traktować?

 • Bunt szpitali powiatowych

  Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wystąpił do prezesa NFZ z wnioskiem o wzrost wartości finansowania świadczeń medycznych w szpitalach powiatowych. W przypadku braku zgody, OZPSP wezwie szpitale zrzeszone w związku do wypowiedzenia umów z NFZ.

 • Lekarze emeryci ratują system przed kadrową katastrofą

  Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej (z maja br.) czynnych zawodowo lekarzy jest w Polsce 134 865 oraz 36 513 lekarzy dentystów. Z tej liczby 33 683 lekarzy i 7 311 lekarzy dentystów osiągnęło już wiek emerytalny. Gdyby rzeczywiście udali się na zasłużony odpoczynek, mielibyśmy do czynienia z prawdziwym dramatem w każdym ogniwie systemu - POZ, AOS i szpitalnictwie.

 • Porada pielęgniarska zmniejszy kolejki do lekarzy?

  Pod koniec czerwca br. wiceminister zdrowia JÓZEFA SZCZUREK-ŻELAZKO przekonywała, że nie każdy pacjent, który trafia do lekarza, musi od razu zostać przez niego przyjęty. - Pacjenci przychodzą, żeby przedłużyć receptę, uzyskać skierowanie na badania, skontrolować poziom cukru czy ciśnienia. Taką poradę może wykonać pielęgniarka - mówiła wiceminister.

 • Polityka zdrowotna

  Wzrost liczby zgonów w Polsce: spory, hipotezy, czekanie na twarde dane

  Statystyki przyczyn zgonów prowadzone są w Polsce według międzynarodowej klasyfikacji WHO. Mamy jednak spory problem z właściwym stosowaniem tego narzędzia. To jeden z powodów, dla którego większa liczba zgonów w naszym kraju w 2017 wobec 2016 roku stała się przedmiotem politycznych sporów i polem do szerokich interpretacji. Co się więc naprawdę stało?

 • Weryfikacja koszyka świadczeń gwarantowanych

  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje nad aktualizacją koszyka świadczeń gwarantowanych. - W pierwszym roku ta weryfikacja ma objąć onkologię, kardiologię, okulistykę, ortopedię i traumatologię narządu ruchu - informuje nas Ministerstwo Zdrowia. Zapowiada też przesunięcie części procedur z leczenia szpitalnego do opieki ambulatoryjnej.

 • Obchód

  Będą zmiany dotyczące funkcjonowania RDTL

  Resort zdrowia poinformował o rozpoczęciu prac w kierunku zmian w regulacjach dotyczących ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Eksperci i pacjenci onkologiczni czekają na efekty tych zamierzeń, bo obecne zasady powodują, że system nie działa.

WYSZUKAJ W TREŚCI MAGAZYNU

PRENUMERATA RYNKU ZDROWIA

 • Prenumerata roczna już od 80 złotych!
 • Zniżki przy prenumeracie wielu egzemplarzy
 • Specjalna wersja dla lekarzy i farmaceutów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na Twój e-mail

Rynekzdrowia.pl: polub nas na Facebooku

Rynekzdrowia.pl: dołącz do nas na Google+

Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

POLECAMY W PORTALACH

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.