LUTY 2017

 • Ostry dyżur

  Premier: nie zwlekajmy z tą reformą

  Premier: nie zwlekajmy z tą reformą

  Reforma służby zdrowia jest dobrze przygotowana; liczymy, że skróci kolejki i zwiększy dostępność pacjentów do usług medycznych - zapewniła 19 stycznia premier BEATA SZYDŁO. Im dłużej będziemy zwlekali, tym bardziej zapaść w służbie zdrowia będzie się pogłębiała - oceniła.

 • MZ: nowy podział kompetencji

  MZ: nowy podział kompetencji

  Minister zdrowia KONSTANTY RADZIWIŁŁ w wydanym 2 lutego br. zarządzeniu przesądził o podziale obowiązków kierownictwa resortu. Sekretarz stanu JÓZEFA SZCZUREK- -ŻELAZKO ma odpowiadać m.in. za departamenty dialogu społecznego oraz pielęgniarek i położnych.

 • Sieć szpitali coraz bliżej

  Sieć szpitali coraz bliżej

  Prawdopodobnie za tydzień rząd przyjmie ustawę wprowadzającą sieć szpitali - powiedział 31 stycznia minister zdrowia KONSTANTY RADZIWIŁŁ. Dodał, że uwzględniono wiele uwag zgłoszonych podczas konsultacji.

 • Raport

  Pediatra w POZ jest niezbędny

  Rzecznik Praw Dziecka podkreśla, że lekarz pediatra powinien być zawsze dla dziecka lekarzem pierwszego kontaktu. MAREK MICHALAK w wystąpieniu do ministra zdrowia wyraża zaniepokojenie, że zmiany planowane w systemie ochrony zdrowia zmierzają do wyeliminowania z niego pediatrów.

 • Projekt budzi wiele wątpliwości

  Projekt budzi wiele wątpliwości

  Wraz z końcem stycznia upłynął termin konsultacji społecznych dotyczących nowelizacji ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Uwag do projektu jest wiele. Głównym zarzutem stawianym przez wielu opiniujących jest jego zbytnia ogólnikowość.

 • Na początku było łatwiej

  Na początku było łatwiej

  Nowelizacja ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, wraz z przepisami przejściowymi, na nowo określi katalog lekarzy uprawnionych do pracy w POZ. Docelowo to lekarze medycyny rodzinnej i specjaliści medycyny ogólnej mają tworzyć podstawowe ogniwo systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

 • Nieubezpieczeni będą leczeni

  Od 2017 roku wszyscy pacjenci posiadający prawo do świadczeń są bezpłatnie przyjmowani przez lekarzy POZ. Tymczasem w przychodniach rodzinnych nadal obowiązuje e-WUŚ, czyli konieczność weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarze mają jednak wątpliwości, jak przyjmować nieubezpieczonych pacjentów - za darmo czy odpłatnie?

 • Opinie, stanowiska, uwagi

  Opinie, stanowiska, uwagi

  Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej wciąż budzi wiele komentarzy, a nawet emocji w szeroko rozumianym środowisku ochrony zdrowia. Wydawane są kolejne opinie i stanowiska. Świadczy to z jednej strony o znaczeniu POZ dla systemu, ale też o konieczności dalszych prac nad tym dokumentem.

 • Wywiad

  Czym różnią się leki od wózka inwalidzkiego i strzykawki?

  Czym różnią się leki od wózka inwalidzkiego i strzykawki?

  Mimo zapowiedzi szybkiej nowelizacji tzw. ustawy refundacyjnej - dotyczącej m.in. zasad finansowania wyrobów medycznych, jej ostateczny kształt, poza opublikowanym jeszcze w kwietniu ubiegłego roku projektem, nie jest znany. Cała branża wyrobów medycznych, podobnie jak pacjenci, oczekuje z niepokojem na finał tych prac.

 • Prawo

  Rejestry posłużą ocenie jakości leczenia

  Rejestry posłużą ocenie jakości leczenia

  Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 20 stycznia projekt założeń do ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Jak przekonują autorzy projektu, regulacja w znaczący sposób wpłynie na zachowanie i poprawę stanu zdrowia społeczeństwa.

 • Dzierżawa operatorska, czyli dać szpital i mieć szpital

  Dzierżawa operatorska, czyli dać szpital i mieć szpital

  Dzierżawa operatorska umożliwia współpracę publicznych placówek ochrony zdrowia z prywatnymi inwestorami. Rozwiązanie to może być nadal wykorzystywane w obecnym stanie prawnym, bowiem tzw. ustawa dekomercjalizacyjna nie uniemożliwiła zawierania tego typu umów.

 • Farmacja

  Prawo farmaceutyczne: co dalej z tym projektem?

  Projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który m.in. przyznaje prawo prowadzenia aptek wyłącznie farmaceutom, wpisuje się w plany Ministerstwa Zdrowia - powiedział 25 stycznia wiceminister zdrowia KRZYSZTOF ŁANDA.

 • W sklepach będzie mniej leków

  Zakończyły się konsultacje nowych regulacji w obrocie pozaaptecznym lekami OTC. Projekt zakłada m.in. zmniejszenie dawek substancji i wielkości opakowań. Mniej leków będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych.

 • Apteka jest dla pacjenta

  Apteka jest dla pacjenta

  - Poselski projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego służy pacjentowi. Nigdy nie było ze strony aptekarzy takiego sformułowania, że apteka ma być dla aptekarza. Ona pełni rolę służebną wobec pacjenta - podkreśla ELŻBIETA PIOTROWSKA-RUTKOWSKA, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

 • Usługi medyczne

  Jakość gwarantowana, gorzej z finansowaniem

  Jakość gwarantowana, gorzej z finansowaniem

  Chociaż nasze Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi jest jednym z trzech w Polsce Breast Unitów certyfikowanym przez Międzynarodowe Towarzystwo Senologiczne (SIS) i pierwszym, które uzyskało taką akredytację, to w żaden sposób nie przekłada się to na jego finansowanie - mówi Rynkowi Zdrowia dr MAŁGORZATA TALERCZYK, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.

 • Powstało Forum Raka Płuca

  Powstało Forum Raka Płuca

  12 stycznia br. oficjalnie zainaugurowana została działalność Forum Raka Płuca powołanego przez Polską Grupę Raka Płuca. - Leczenie tego nowotworu jak najszybciej powinno zostać uznane za jeden z priorytetów ochrony zdrowia w Polsce - mówili specjaliści na konferencji prasowej w Warszawie.

 • Nowa wycena, stare problemy

  Nowa wycena, stare problemy

  Nowe taryfy świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej są już bardziej zbliżone do realnych kosztów funkcjonowania, ale nie rozwiązało to wszystkich problemów w tym zakresie.

 • Możemy leczyć więcej chorych z SM

  Możemy leczyć więcej chorych z SM

  - Dokumentacja medyczna, audyt, koordynator pacjenta i współpraca z NFZ, to cztery główne filary, na których opieramy nasz system pracy z pacjentem chorującym na stwardnienie rozsiane (SM) - tłumaczy PRZEMYSŁAW DAROSZEWSKI, dyrektor SP ZOZ MSWiA w Poznaniu, placówki, która rocznie otacza opieką, w ramach programów lekowych, ponad pół tysiąca chorych na SM.

 • Opieka koordynowana dla zawałowców

  Kardiolodzy uczestniczący w "Debacie o polskiej kardiologii" (Warszawa, 1 lutego 2017 r.) podkreślali, że aby poprawić stan zdrowia Polaków, konieczny jest powrót do Narodowego Programu Profilaktyki Chorób Serca. Niezbędne jest wczesne wykrywanie chorób krążenia, by zapobiegać niewydolności serca. Należy też wzmacniać program leczenia zawału serca.

 • System nadal nie widzi geriatrii

  System nadal nie widzi geriatrii

  Liczba tzw. pacjentów geriatrycznych będzie w Polsce wzrastać rocznie o 91 tys. osób. Stanowi to coraz większe wyzwanie zarówno dla interny, jak i geriatrii. Eksperci z obu tych dziedzin twierdzą zgodnie, że bez geriatrii system ochrony zdrowia sobie nie poradzi, ale też nie obędzie się bez ścisłej współpracy geriatrów z lekarzami chorób wewnętrznych.

 • Anestezjolodzy: nie zawłaszczamy intensywnej terapii

  Anestezjolodzy: nie zawłaszczamy intensywnej terapii

  W grudniu 2016 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia dotyczącego standardu organizacyjnego w anestezjologii i intensywnej terapii. Nowe przepisy stały się ponownie okazją do dyskusji o sytuacji tej dziedziny w naszym kraju.

 • Przegląd

  Unia Europejska chce inwestować w rozwój e-zdrowia

  UE pracuje nad rozwiązaniami, które przyspieszą rozwój branży tzw. e-zdrowia, w tym nad regulacjami dotyczącymi ochrony wrażliwych danych oraz technologiami szybkiego przesyłania danych za pośrednictwem sieci szybkiego internetu 5G.

 • Komentarze

  Opieka zintegrowana daje szersze spojrzenie na system

  Opieka zintegrowana daje szersze spojrzenie na system

  W zintegrowanej opiece zdrowotnej chodzi o wyniki systemu jako całości, a to oznacza, że poszczególne osoby są objęte opieką, ale zwracamy także uwagę na to, jaką opiekę zdrowotną otrzymują wszyscy. Uważam, że to jest powodem, dla którego zastanawiamy się, w jaki sposób zorganizować różne elementy systemu, aby poprawić jego efektywność.

 • Dziś koszyk świadczeń jest jak dziurawe wiadro

  Dziś koszyk świadczeń jest jak dziurawe wiadro

  Celem przeglądu koszyka świadczeń gwarantowanych nie jest usuwanie świadczeń zdrowotnych, ale lepsze i bardziej precyzyjne określenie świadczeń gwarantowanych. Dziś pacjenci i lekarze często nie wiedzą, jakie prawa im przysługują, co zostawia zbyt wiele miejsca na interpretacje niekorzystne dla chorych lub dla finansów NFZ.

 • Finanse i zarządzanie

  Coraz wyższe koszty outsourcingu w szpitalach

  Coraz wyższe koszty outsourcingu w szpitalach

  Szpitale w negocjacjach z NFZ domagały się podwyższenia wartości kontraktów o 10% ze względu na wejście w życie od 1 stycznia br. nowych regulacji w zakresie minimalnych płac, w tym w firmach outsourcingowych. Nic z tego. Regulacje już obowiązują. Jak wpłyną na koszty szpitali?

 • Uzdrowiska wchodzą w ostry zakręt?

  Uzdrowiska wchodzą w ostry zakręt?

  Branża sanatoryjna niepokoi się, jak w przyszłości będzie wyglądało finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego. Przedstawiciele uzdrowisk nie wyobrażają sobie scenariusza ograniczenia wydatków NFZ w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na te usługi jest bardzo duże, a potencjał uzdrowisk mógłby być wykorzystany w opiece geriatrycznej czy opiece koordynowanej.

 • Gdy pielęgniarki padają z nóg: etatowe i kontraktowe

  Gdy pielęgniarki padają z nóg: etatowe i kontraktowe

  - Prawdę mówiąc - straciłam już serce, żeby kolejny raz udowadniać, że pielęgniarki powinny mieć prawo wyboru rodzaju zatrudnienia, że obie formy - umowa cywilnoprawna i etat - są równoprawne - zwierza się ELŻBIETA WRONA, przewodnicząca Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Kontraktowych.

 • Kiedy podróże wychodzą na zdrowie

  Kiedy podróże wychodzą na zdrowie

  Polscy lekarze cieszą się na świecie bardzo dobrą opinią. Nasze pielęgniarki chętnie zatrudniają placówki w Niemczech, Wielkiej Brytanii i innych krajach zachodnich. Z kolei polskie lecznice coraz częściej przyjmują zagranicznych pacjentów. Z drugiej strony rośnie liczba rodaków wyjeżdżających leczyć się poza granicami kraju. Turystyka medyczna kwitnie.

 • Jak reaktywują szpital w Krośnie Odrzańskim

  Jak reaktywują szpital w Krośnie Odrzańskim

  Szpital w Krośnie Odrzańskim przestał funkcjonować 1 listopada ubiegłego roku. Po ośmiu latach prowadzenia przez prywatną spółkę - Grupę Nowy Szpital - placówka została ponownie przejęta przez samorząd. To precedensowy w kraju przypadek, kiedy przy zmianie podmiotu zarządzającego doszło do przerwania działalności lecznicy. Trwa niełatwa próba jej wznowienia.

 • Polityka zdrowotna

  Instytut przekona do zdrowej diety?

  Instytut przekona do zdrowej diety?

  Więcej niż 60% Polaków ma nadmierną masę ciała i dlatego może stracić zdrowie. Z niekorzystnymi tendencjami chce walczyć Instytut Żywności i Żywienia. Czy można stworzyć modę na dobre jedzenie, podobną w oddziaływaniu do "mody na niepalenie"?

 • Izba kontroli ochrony zdrowia

  Izba kontroli ochrony zdrowia

  Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała, że w 2017 r. ochrona zdrowia będzie jej priorytetem. Z planu pracy Izby wynika, że przeprowadzonych zostanie 17 kontroli, co stanowi 16% wszystkich tegorocznych. Urzędy i podmioty działające w obszarze zdrowia zostaną prześwietlone jak nigdy dotąd.

 • Onkologia: przepaść między przychodami i kosztami

  Wydatki na onkologię systematycznie rosną, ale to nadal za mało. Aby skutecznie zwiększyć poziom jej finansowania, potrzebne jest zwiększenie nakładów na całą służbę zdrowia - mówił 2 lutego br. KONSTANTY RADZIWIŁŁ podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem w Centrum Onkologii w Warszawie.

 • Programy mają być celowe

  Programy mają być celowe

  Niektóre propozycje zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ograniczają - zdaniem samorządowców - ich samodzielność w realizowaniu programów zdrowotnych. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że nie będzie ograniczało aktywności samorządów w tym zakresie.

WYSZUKAJ W TREŚCI MAGAZYNU

PRENUMERATA RYNKU ZDROWIA

 • Prenumerata roczna już od 80 złotych!
 • Zniżki przy prenumeracie wielu egzemplarzy
 • Specjalna wersja dla lekarzy i farmaceutów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na Twój e-mail

Rynekzdrowia.pl: polub nas na Facebooku

Rynekzdrowia.pl: dołącz do nas na Google+

Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

POLECAMY W PORTALACH

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.