LJ | 11-10-2008 11:15

Wyniki badania Advance

W sierpniu br. Rada Konsultacyjna Agencji Oceny Technologii Medycznych rekomendowała umieszczenie na liście refundacyjnej terapi skojarzonych w leczeniu nadciśnienia tętniczego, czyli połączeń sartanów z hydrochlorotiazydem. Tym samym AOTM rekomenduje oba preparaty do refundacji na bazie badań prowadzonych ze składowymi preparatu złożonego, a nie z samym preparatem złożonym w jednej tabletce.

Tymczasem, jak pokazuje np. badanie Advance, stałe połączenie dwóch preparatów przynosi u części chorych lepsze efekty. Wyniki badania Advance potwierdzają korzyści wynikające z obniżenia ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2. Nadciśnienie tętnicze występuje u ok. 20-60% chorych na cukrzycę typu 2, stanowiąc jeden z najważniejszych czynników ryzyka mikronaczyniowych i makronaczyniowych powikłań tej choroby.
Pierwsza, opublikowana część wyników badania - dotycząca ramienia nadciśnieniowego - dostarczyła danych dotyczących oceny wpływu preparatu złożonego zawierającego peryndopryl/indapamid w dawkach przewidzianych przy występowaniu powikłań naczyniowych o charakterze mikroangiopatii (pojawiających się po raz pierwszy lub w przypadkach postępującego pogorszenia wzroku czy uszkodzenia nerek) i makroangiopatii (udar, zawał mięśnia sercowego, zgon naczyniowo-sercowy).
W badaniu Advance wzięło udział 11 140 losowo wybranych chorych na T2DM, których średni wiek w chwili rozpoczęcia badania wynosił 65,8 roku, a średni wskaźnik masy ciała 28 kg/m2. Pozostawali oni pod opieką lekarską w 215 ośrodkach medycznych w 20 krajach Europy, Ameryki Północnej, Azji oraz Australii i Oceanii.