KL | 26-02-2013 15:05

Obawy GIODO

Eksperci rynku ubezpieczeń nie widzą związku pomiędzy wdrożeniem dostępu on-line pacjentów do historii leczenia a warunkami wykupywania polis. To odpowiedź na wątpliwości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który wyraził obawy, że zawieranie umów ubezpieczeniowych może być uzależniane przez towarzystwa od ujawnienia przez klienta historii medycznej.

Według zapowiedzi NFZ, w 2013 roku ma zostać uruchomiony elektroniczny system dający pacjentom możliwość dostępu do informacji o udzielonych im świadczeniach zdrowotnych. Niepokój GIODO budzi fakt, że baza takich informacji jest "przymusowa". Pacjenci nie mają bowiem wyboru, czy chcą, aby dane o nich były gromadzone, czy też nie.

Według GIODO, taka sytuacja może doprowadzić do zwiększenia zainteresowania instytucji ubezpieczeniowych i finansowych pozyskiwaniem informacji o pacjentach właśnie na podstawie danych dostępnych w systemie.

Jak mówi nam Dorota Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń ds. ubezpieczeń zdrowotnych, wprowadzenie elektronicznych kont pacjentów nie przynosi istotnych zmian z punktu widzenia ubezpieczyciela: - W trakcie zawierania umów, jeśli umowa jest zawierana z klientem indywidualnym, ubezpieczyciele często przeprowadzają wywiad z klientem i pozyskują w ten sposób m.in. dane dotyczące ich stanu zdrowia.

W tym samym tonie wypowiada się dla nas dr Adam Pustelnik, ekspert rynku ubezpieczeniowego.

- Nie widzę żadnego wpływu wdrożenia nowego systemu na przebieg procedur ubezpieczeniowych.

I nie obawiałbym się jakiejś presji czy przymuszania klientów do ujawniania danych medycznych. Umowa z ubezpieczycielem jest dobrowolna, a pozyskiwanie pewnych danych w trakcie wywiadu ubezpieczyciela jest zwykłym, znanym wszystkim ubezpieczonym postępowaniem - uważa ekspert.