Problem niedożywienia szpitalnego pacjentów występuje na całym świecie, w tym i w bogatych krajach Unii Europejskiej

Zagrożenie niedożywieniem lub już niedożywienie może dotyczyć nawet około 90% hospitalizowanych pacjentów, u których wskaźnik BMI (Body Mass Index) jest mniejszy niż 19. Takie wnioski płyną z wyników ogólnopolskich badań, przeprowadzonych przez Pracownię Badań Społecznych DGA w Sopocie, w marcu i kwietniu 2006 roku.
Celem badań było określenie, w jakim stopniu pacjenci szpitali i personel medyczny mają świadomość istnienia problemu niedożywienia. Oceniono również poziom diagnostyki i leczenia niedoż ywienia w szpitalach. Badania przeprowadzano wśród pacjentów oddziałów: internistycznych, chirurgii ogólnej, gastroenterologicznych, neurologicznych oraz onkologicznych w 34 losowo wybranych szpitalach w całej Polsce.
Grupa badana obejmowała kobiety i mę ż czyzn powyż ej 18. roku ż ycia, spełniających przyję te dla celu badania kryteria*. Z grupy tej wyłą czono osoby, u których niedoż ywienie mogło być skutkiem złej sytuacji materialnej.

Potrzebne wskazówki

Wyniki przeprowadzonej analizy, w opinii autorów, wskazują, że standardy diagnostyczne, według których ocenia się stan zdrowia chorych przyjmowanych do szpitali, odbiegają od zasad uznawanych w innych krajach europejskich. Aż u 38% niedoż ywionych pacjentów w ogóle nie dokonano oceny stanu odż ywienia.
Ponad połowa (59%) niedoż ywionych pacjentów stwierdziła, ż e w szpitalu nikt z nimi nie rozmawiał na temat diety lub sposobu ż ywienia. 48% badanych, u których wystąpiło niedożywienie, mówiło, ż e przy wypisie ze szpitala nie otrzymało ż adnych wskazówek dietetycznych.
Co ciekawe, w przypadku znacznej wię kszoś ci niedoż ywionych, prowadzą cy ich lekarz potwierdzał, ż e podstawowe schorzenie moż e predysponować do wystą pienia niedoż ywienia. Co trzeci pacjent otrzymał zalecenie okresowego wstrzymania się od jedzenia, czego wymagały badania diagnostyczne. Mimo to większości pacjentów nie podano specjalnych diet, które powinny kompensować straty wywołane chorobą lub postę powaniem diagnostycznym. Zdaniem lekarzy, jedynie 18% ankietowanych pacjentów wymagało diety wysokobiałkowej lub wysokokalorycznej.
Dane dotyczące potwierdzonego niedożywienia u objętych badaniem pacjentów nie korelują bynajmniej ze świadomością tychże pacjentów na temat rzeczywistego stanu ich zdrowia wynikającego z "niedojadania". Tylko 22% respondentów przyznaje się do nieprawidłowego odżywiania przed przyjęciem do szpitala, natomiast 12% podaje, iż nie zwraca uwagi na to, co je, a ponad połowa jest przekonana, że odżywiała się prawidłowo.

comments powered by Disqus

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na Twój e-mail

Rynekzdrowia.pl: polub nas na Facebooku

Rynekzdrowia.pl: dołącz do nas na Google+

Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

POLECAMY W PORTALACH