WR | 24-09-2008 12:05

Ewa Jakubczyk, prezes zarządu spółki AE Consult, ekspert Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawach doradztwa prywatyzacyjnego: Popyt na wellness będzie wzrastał

Znaczna część uzdrowisk ponosi straty na sprzedaży, co w dłuższym okresie doprowadzi do deprecjacji majątku, uniemożliwi działanie w obecnej formie prawnej. Wtedy bezpodstawne stanie się pytanie, czy prywatyzować uzdrowiska, bo i tak do tego dojdzie, a decydować o tym będzie prawo upadłościowe. Tak się może stać, o ile uzdrowiska nie otrzymają odpowiednich dopłat.

Państwo nadal chce kupować tanio najlepsze usługi uzdrowiskowe, ale płaci mało. Wynika to z niedostatków budżetowych. Nie są więc możliwe istotne nakłady inwestorskie ze strony państwa. Wydaje się, że problemy branży uzdrowiskowej wynikają raczej z braku decyzji i strategii w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych.
Prywatyzować uzdrowiska czy nie - jest to sprawa wtórna. W tej branży, o ile będzie dobrze zarządzana i konkurencyjna, należy oczekiwać trendu wzrostowego. Otwarcie rynku unijnego zwiększy udział sprzedaży dla klientów komercyjnych, w tym emerytów z Zachodu. Wzrost poziomu życia i dochodów społeczeństwa zawsze prowadzi do wzrostu wydatków na ochronę zdrowia.
Można oczekiwać, że pojawi się rosnący popyt na usługi uzdrowiskowo - turystyczne, tzw.wellness.