LJ | 14-01-2009 14:08

Europa walczy z fałszywkami

Unijna zapora przeciwko podrobionym lekom

Komisja Europejska przedstawiła propozycje nowych regulacji w zakresie ochrony pacjentów przed wnikaniem sfałszowanych produktów leczniczych do łańcucha dystrybucji farmaceutycznej.
Projekt nowelizacji Dyrektywy 2001/83/ EC stwarza podstawy prawne do wprowadzenia obowiązku umieszczania zabezpieczeń na opakowaniach zewnętrznych leków (np. numery identyfikacyjne, plomby) i zakazu usuwania ich przez nieuprawnione podmioty, obowiązkowe audyty dostawców oraz zaostrzenie wymagań dla importu czynnych substancji farmaceutycznych (API) spoza obszaru Unii Europejskiej i audyty ich wytwórców .

Importerzy zadowoleni

Z zaproponowanego przez Komisję rozwiązania są zadowoleni importerzy równolegli. Ich działalność polega na przepakowywaniu produktów leczniczych i imporcie tych produktów do krajów o niższych cenach.
Były podejrzenia, że moment przepakowywania jest miejscem wprowadzania do obrotu leków podrobionych.
Projekt jest dla nich korzystniejszym rozwiązaniem niż wcześniejsza propozycja Güntera Verheugena, komisarza ds. przemysłu i przedsiębiorczości, by w ogóle zakazać przepakowywania produktów leczniczych. W praktyce oznaczałaby ona wyeliminowanie z rynku importu równoległego leków.
- Jeśli przedstawiona propozycja wejdzie w życie, z pewnością pomoże wzmocnić europejski łańcuch dystrybucji farmaceutycznej, potwierdzając jednocześnie prawo importu równoległego do pełnoprawnego współistnienia na rynku dystrybucji farmaceutycznej - ocenia projekt Tomasz Dzitko, szef Stowarzyszenia Importerów Równoległych Produktów Leczniczych .

To jeszcze nie koniec

Proponowane zmiany w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa legalnego łańcucha dystrybucji nie wystarczą, żeby skutecznie walczyć ze zjawiskiem wprowadzania do obrotu leków podrabianych.
Pozostają zagrożenia ze strony nielegalnego handlu lekami w internecie i kupowania leków pochodzących z nielegalnych źródeł, np. na bazarach .