Z usg skasowano wyniki badania bliźniąt zmarłych we Włocławku

Po śmier­ci bliź­niąt w Szpi­ta­lu Spe­cja­li­stycz­neym im. ks. Jerze­go Po­pie­łusz­ki ktoś usu­nął z pa­mię­ci apa­ra­tów USG klu­czo­we dla spra­wy do­wo­dy. Cho­dzi o ba­da­nia z 16 i 17 stycz­nia tego roku - in­for­mu­je "Gazeta Wy­bor­cza".

16 stycz­nia do szpi­ta­la zgło­si­ła się Ewa Szy­dłow­ska bę­dą­ca w 35 ty­go­dniu bliź­nia­czej ciąży. Ko­bie­ta skar­ży­ła się na skoki ci­śnie­nia, jed­nak or­dy­na­to­ra nie było na dy­żu­rze. Jak wy­ni­ka z usta­leń dzien­ni­ka­rzy, spóź­nił się on do pracy dwie go­dzi­ny. W tym cza­sie przyj­mo­wał pa­cjen­tów w na­le­żą­cym do sie­bie szpi­ta­lu.

Or­dy­na­tor po po­ja­wie­niu się na od­dzia­le robi ob­chód i idzie do swo­je­go ga­bi­ne­tu. W tym cza­sie inny le­karz dy­żu­ru­je na Izbie Przy­jęć. Około go­dzi­ny dru­giej w nocy tętno bliź­nia­ków za­ni­ka, jed­nak po­ło­żo­na nie budzi or­dy­na­to­ra, tylko je­dzie z chorą ko­bie­tą do dru­gie­go le­ka­rza. Tam sta­rym apa­ra­tem USG młod­szy le­karz do­ko­nu­je ba­da­nia. Nie stwier­dza żad­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści i - co jest od­stęp­stwem od normy - nie opi­su­je wy­ni­ków ba­da­nia.

We­dług in­for­ma­cji "Ga­ze­ty Wy­bor­czej" kon­tro­le­rzy NFZ, któ­rzy we­szli na od­dział po na­gło­śnie­niu spra­wy i za­wie­sze­niu or­dy­na­to­ra od­kry­li, że wy­ni­ki badań USG z 16 i 17 stycz­nia zo­sta­ły usu­nię­te z pa­mię­ci apa­ra­tu­ry. Tę spra­wę wy­ja­śnia już pro­ku­ra­tu­ra. Śled­czy usta­la­ją rów­nież, gdzie nocą przebywał or­dy­na­tor od­dzia­łu.

Więcej: http://wyborcza.pl Podobał się artykuł? Podziel się!

CZYTAJ TAKŻE

comments powered by Disqus

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na Twój e-mail

Rynekzdrowia.pl: polub nas na Facebooku

Rynekzdrowia.pl: dołącz do nas na Google+

Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

POLECAMY W PORTALACH