PAP/Rynek Zdrowia | 24-10-2008 17:24

Ustawy zdrowotne - poprawki w Senacie

Senatorowie z komisji zdrowia dyskutują dzisiaj nad poprawkami do już uchwalonego przez Sejm pakietu ustaw zdrowotnych. Wcześniej w klubie Platformy Obywatelskiej uzgodniono, że takie poprawki zostaną wprowadzone. Senatorowie przyjęli m.in. zmianę PO wycofującą możliwość przeprowadzenia lokalnego referendum w przypadku zamiaru rozwiązania spółki zarządzającej ZOZ-em lub zbycia przez samorząd jej udziałów albo akcji.

Obradom towarzyszy burzliwa dyskusja. Strona społeczna i przedstawiciele prezydenta uważają, że ograniczane jest ich prawo głosu. Przeciwnego zdania są senatorowie PO.

Komisja poparła ustawę zakładającą obligatoryjne przekształcenie ZOZ-ów w spółki kapitałowe działające w oparciu o prawo handlowe. Przyjęto do niej kilka poprawek, pozytywnie zaopiniowanych przez resort zdrowia.

Najważniejsza zmiana rozbudowuje katalog stanowisk medycznych w ZOZ-ach i wprowadza: zastępcę kierownika do spraw pielęgniarstwa, naczelną pielęgniarkę albo położną oddziałową, w przypadku oddziału, którym kieruje ordynator oraz kierownika do spraw opieki pielęgniarskiej.

Wprowadzona poprawka była postulowana przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Komisja nie zgodziła się na wniosek klubu PiS, który domagał się odrzucenia ustawy o ZOZ-ach. Nie poparła także wniosku tego klubu o rozłożenie procedowania nad ustawami zdrowotnymi na trzy dni.

W ocenie senatorów PiS, „niepoważnym” jest debatowanie nad sześcioma ustawami podczas jednodniowego posiedzenia. - Ten sposób procedowania nie jest godny Senatu. Sejm zajmował się tymi ustawami przez pół roku, a nam przychodzi w ciągu jednego dnia - mówił wiceprzewodniczący komisji zdrowia Stanisław Karczewski (PiS).

W jego ocenie, wynika to z „presji politycznej, która jest irracjonalna”. - Czy chodzi o dobro pacjenta, czy o efekty polityczne, żeby zrobić taką ustawę, którą na pewno pan prezydent zawetuje. Chcecie wojny politycznej, wojny PO z PiS i wojny z prezydentem - oświadczył w emocjonalnym wystąpieniu Karczewski.

Z kolei przewodniczący komisji zdrowia Władysław Sidorowicz (PO) ripostował, że Senat ma zająć się ustawami zdrowotnym także na najbliższym posiedzeniu, które rozpoczyna się we wtorek, stąd konieczność szybkich prac. - Co prawda prace w Sejmie nad ustawami trwały dość długo, ale pole manewrowe Senatu jest znacznie mniejsze - zaznaczył Sidorowicz.

Senatorowie PO zgłoszą także poprawki do innych ustaw zdrowotnych. Zmiany mają wprowadzić m.in. uprawnienia pracowników ZOZ-ów do nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat oraz odpraw emerytalnych i rentowych.

Senacka komisja zdrowia nie poparła w czwartek wniosku prezydenta Lecha Kaczyńskiego dotyczącego przeprowadzenia referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia.

Sejm uchwalił we wtorek pakiet sześciu ustaw autorstwa PO. Zakładają one m.in. obligatoryjne przekształcenie zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, przekazanie całości ich kapitału samorządom oraz utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta.

Związki zawodowe działające w służbie zdrowia zwróciły się do prezydenta Lecha Kaczyńskiego z prośbą o zawetowanie ustaw zdrowotnych uchwalonych w przez Sejm. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, OPZZ, NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych skierowały do prezydenta pismo z prośbą o pilne spotkanie.