OSI/WOK/Rynek Zdrowia | 07-12-2008 16:03

Szwajcarzy za leczeniem medyczną heroiną

68 proc. obywateli Szwajcarii opowiedziało się za wydawaniem medycznej heroiny pacjentom leczącym się z uzależnienia. Przypomnijmy

Do tej pory w Szwajcarii heroiną leczono pilotażowo 1429 osób w 23 klinikach (w tym w 2 klinikach więziennych).

– Z takiego leczenia korzystają osoby chronicznie uzależnione od opiatów, które bezskutecznie poddawały się innym formom terapii. W celu nadzoru pacjenci byli poddani stałemu monitoringowi, badano skutki (pożądane i uboczne) tej formy leczenia – tłumaczy prof. Ambros Uchtenhagen, wybitny szwajcarski psychiatra.

Wyniki referendum umożliwią stosowanie diamorfiny (medycznej heroina) w szerszym zakresie, jako standardowej i dostępnej (finansowanej z ubezpieczenia zdrowotnego) formy terapii dla osób głęboko uzależnionych.

– Decyzja obywateli Szwajcarii jest bardzo pragmatyczna, opiera się na badaniach naukowych i ma na celu zdrowie publiczne. W Polsce dyskusja na temat sposobów leczenia uzależnień toczy się wciąż bardzo emocjonalnie – komentuje wyniki głosowania Kasia Malinowska-Sempruch, dyrektor Międzynarodowego Programu Polityki Narkotykowej w Open Society Institute.

– U nas leczenie przy pomocy metadonu jest bardziej kontrowersyjne niż heroina w Szwajcarii – dodaje Malinowska-Sempruch.