PAP/Rynek Zdrowia | 17-12-2008 12:49

Sejm za przymusowym leczeniem przestępców seksualnych

Wszystkie kluby poselskie opowiedziały się w środę (17 grudnia) za zmianami w Kodeksie karnym zaostrzającymi kary za pedofilię oraz za wprowadzeniem kastracji farmakologicznej pedofilów.

Zmiany w kodeksie mają zwiększyć skuteczność działań podejmowanych wobec sprawców tego typu przestępstw przez przymusowe poddanie ich terapii farmakologicznej i psychoterapii obniżających popęd seksualny. Terapia nie będzie mogła być stosowana, jeżeli jej przeprowadzenie spowodowałoby poważne niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia skazanego.

Według projektu rządowego o potrzebie leczenia pedofila ma decydować sąd na 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary. W przypadku gwałtu na osobie poniżej 15. roku życia lub osoby najbliższej, umieszczenie w zakładzie zamkniętym lub skierowanie na leczenie ambulatoryjne ma być obligatoryjne.

Posłowie debatowali nad dwoma projektami: rządowym oraz klubu Lewicy.

Rządowy projekt przewiduje zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane wobec osób poniżej 15. roku życia (gwałt pedofilski) lub członków najbliżej rodziny (gwałt kazirodczy). Zakłada uznanie gwałtu na takich osobach za zbrodnię.

Projekt Lewicy zakłada natomiast karanie propagowania tzw. dobrej pedofilii - czyli przekonywania, że kontakty seksualne z dziećmi nie muszą ich krzywdzić. Oba projekty skierowano do dalszych prac w komisji.

Wiceminister sprawiedliwości Zbigniew Wrona powiedział, że wprowadzenie leczenia farmakologicznego i psychoterapii „nie stanowi rewolucji w systemie środków zabezpieczających“. Zaznaczył, że należy odejść od terapii farmakologicznej gdy stanowi to zagrożenie dla życia bądź zdrowia.

Kazimierz Michał Ujazdowski (Polska XXI) oświadczył, iż w rządowym projekcie nie znalazło się odzwierciedlenie zapowiedzi premiera Donalda Tuska, że wszyscy pedofile będą przymusowo kastrowani farmakologicznie.